Categories
Manifest Nota de premsa Notícies

Comunicat del Cercle de Cultura sobre els sectors de la cultura i els Fons de Recuperació Europeus

Valor estratègic de la cultura en la recuperació i transició econòmica post-COVID-19

En la perspectiva de la gestió dels fons de recuperació europeus, el Cercle de Cultura planteja la necessitat que aquests fons arribin als sectors de la cultura, per garantir la seva capacitat de creació de valor i competitivitat, reconversió i diversificació d’activitats econòmiques tradicionals, i impuls de la innovació en altres sectors. La despesa pública de la cultura a Espanya se situa entorn de l’1,2%,  genera un impacte en el PIB superior al 3,4%, i ocupa a prop d’un milió de persones de forma directa. ‘’impacte de la cultura i les indústries culturals en el PIB Europeu és d’un 4,7%, i ocupa a més de 7,4 milions de persones. Però més enllà de l’impacte directe en PIB i ocupació, són un motor de canvi i transició cap a models sostenibles d’activitats econòmiques, en àrees molt diverses que van des del turisme, el sector agroalimentari, el món dels serveis, el disseny i l’activitat industrial, o el desenvolupament digital. La Comissió Europea ha considerat a la cultura i les indústries culturals com un dels 14 ecosistemes prioritaris per a la recuperació econòmica post COVID-19. És imprescindible que les administracions públiques Estatal i Catalana, prioritzin també els sectors de la cultura pel seu valor estratègic i de transformació.

Amb el dolor per la pèrdua de moltes vides i  l’impacte dels efectes sanitaris i socials,  els efectes econòmics de la crisi pandèmica s’han fet notar a tots els sectors d’activitat. Però sens dubte en els sectors de la cultura l’efecte ha estat catastròfic. Mai en la història dels darrers dos-cents anys, ni en el context dels conflictes bèl·lics de la primera i segona Guerra Mundial, ni a la Guerra Civil espanyola, ni en cap altra moment hi ha constància de l’aturada total de l’activitat cultural, com la que es va produir quan es declararen les mesures de confinament. Les restriccions posteriors i actuals han allargat l’agonia de moltes empreses, institucions, entitats, artistes i creadors i professionals de la cultura, fent que els efectes de la crisi del Covid-19 siguin devastadors per a les arts i la cultura.

La cultura és un dret i un element clau per a la qualitat de vida, però a més és una inversió. La despesa pública genera un impacte molt superior en el PIB, que es trasllada també en termes d’ocupació i de tres altres efectes positius que han de veure amb l’activitat econòmica general. La construcció de l’oferta turística no seria possible sense la cultura. Per altra banda, la cultura és fonamental per a l’atracció de talent i és un factor clau en el desenvolupament de l’economia creativa i les indústries culturals que hi són relacionades. I en tercer lloc, la cultura té una capacitat molt important per a generar innovació i competitivitat, millorant el posicionament de ciutats i territoris.

Ni la indústria turística, ni els grans esdeveniments i manifestacions econòmiques com el Mobile World Congress de Barcelona, o la concentració d’empreses amb gran capacitat de crear valor afegit, no haguessin estat possibles sense la capacitat de crear atractiu i competitivitat de la cultura.   En aquest context proper i global cal reclamar el rol de la cultura en el procés de recuperació que hem d’emprendre amb urgència a Catalunya en el marc del consens europeu.

Considerarem que el sector cultural en tota la seva amplitud i complexitat, és un valor a tenir en compte per la seva contribució al creixement econòmic, generació d’un sector important que contribueix al PIB i al manteniment d’ocupació amb molta tradició i resistència.   Aprofitar aquesta crisi per a una transformació de les polítiques públiques culturals per adaptar-se a les noves realitats presents i en previsió de futur. Plantejar reformes profundes en la institucionalitat cultural que ens hem dotat per situar-les en els escenaris de les necessitats dels plans de recuperació i resiliència.

En aquest marc considerem imprescindible aprofundir en la cultura com a dret fonamental i mantenir una tensió per fomentar l’igualat a l’accés a la cultura i compensar els desequilibris estructurals per impulsar una veritable ciutadania cultural.

D’acord amb aquestes consideracions considerem imprescindible incorporar la cultura a l’agenda del Pla de Recuperació com a un agent actiu i amb moltes potencialitats:

• Perquè la cultura i la diversitat de les expressions culturals són un element fonamental del projecte de la Unió Europea. Cal fomentar el desenvolupament cultural de tots els Estats membres de la UE i garantir que cap quedi enrere per manca de recursos i d’inversions en cultura.

• Perquè la relació entre creativitat i processos d’innovació social i econòmica és una aliança demostrada per la seva eficàcia.

• Perquè la cultura, les indústries culturals i creatives aporten valors afegits a altres sectors relacionats amb la transformació digital que té una dimensió cultural inqüestionable.

• Perquè interacció entre la innovació i transformació digital  i la cultura, les indústries culturals i creatives és estratègica per a l’enfortiment de la preservació, difusió i desenvolupament global de l’oferta cultural Europea.

• Perquè no es poden afrontar els reptes que tenim com a societat sense considerar la importància de l’ecosistema cultural com un factor imprescindible per definir nous models socials i econòmics sostenibles.

• Perquè el desenvolupament econòmic i de qualitat de vida de Catalunya està relacionada amb l’atractiu i oferta cultural de les ciutats i territoris. Perquè la cultura és un factor de cohesió i inclusió social. Perquè la cultura ha estat clau pel posicionament internacional de Catalunya i per atraure talent.

• Perquè Europa és una idea compartida, i la cultura és essencial per a construir-la entre tots.    Per tot això, demanem a les administracions públiques Estatal i Catalana que la cultura i les indústries culturals formin part de les prioritats reals amb les quals es gestionin els fons europeus de recuperació, resiliència i transformació.

Barcelona, 13 de gener de 2021

Categories
Manifest Nota de premsa

Declaració del Cercle de Cultura davant les mesures governamentals anunciades el dia 29 d’octubre de 2020

Ahir el govern de la Generalitat va anunciar les noves mesures per a la contenció de l’extensió de la COVID 19. Entenem que en una situació tan excepcional i greu com la que estem vivint els governants han de prendre decisions, encara que resultin dures. Així i tot, el tancament d'una part de les activitats culturals (no de totes), d'un dia per altre, i sense cap marge de planificació, malgrat la recent declaració de la cultura com a bé essencial per part del Govern, és incomprensible i injust per a un sector que fa temps que aplica les màximes mesures de seguretat. 

Davant d’aquesta situació volem manifestar el següent:

Primer.- La nostra més enèrgica protesta per dos motius fonamentals: que es prenguin mesures d’aquesta mena sense un termini mínim (tres dies) d’aplicació i, a més, tenint en compte que les dades ens demostren que els espais culturals són espais segurs.

Segon.- Que la cultura és segura no és només l’enunciat d’una campanya informativa, sinó una realitat contrastada. Els espais culturals han extremat les mesures de protecció, fins i tot més enllà de les exigències normatives, i no existeix cap constatació que les activitats culturals siguin una font activa de contagi.

Tercer.- Que la reducció de l’aforament dels museus al 33% és una mesura merament propagandística atenent que l’impacte de la situació actual fa que la freqüentació dels museus estigui molt per sota d’aquest percentatge. Per altra banda, quina diferència hi ha en les condicions tècniques dels museus, de les galeries d’art i sales d’exposicions? Els hi és d’aplicació aquesta limitació o estan abocades al tancament?

Quart.- La suspensió sobtada de tota l’activitat cultural aquest cap de setmana suposa un gravíssim perjudici econòmic i logístic als artistes, les organitzacions i les empreses culturals. Sense cap marge de maniobra i sense garantia de compensació suficient.

Cinquè.- Que, d'ara endavant, aquest tipus de mesures dràstiques siguin prèviament planificades amb els principals representants del sector cultura, abans que es desencadeni la necessitat de prendre-les, per tal de poder treballar amb uns escenaris d'incertesa més limitada.

Sisè.- Que la compensació econòmica anunciada no sigui merament declarativa, que s’hi destinin recursos suficients -ara estan estimats en 50 milions d’euros- i que els mecanismes burocràtics de gestió no facin gairebé impossible accedir-hi a molts dels afectats.   

Setè.- Instem als representants institucionals de la cultura, al Parlament, als Ajuntaments i a les Diputacions de Catalunya a posicionar-se públicament en relació amb aquestes mesures. I, en cas de disconformitat, actuar en conseqüència.  

Barcelona, 30 d'octubre de 2020 Cercle de Cultura

Categories
Manifest

Manifesto More Culture!, More Europe! In favour of culture and for the relaunch of the European project / Manifeste Plus de Culture! Plus d’Europe! Plus de culture pour la relance du projet de l’Union européenne.

INTRODUCTION

The pandemic crisis we are suffering and its social and economic consequences have stressed the major role that culture plays in overcoming this crisis. Culture has proven to be the most valuable space for rediscovering values such as creativity, awareness, endeavour, solidarity, dialogue and the ability to transcend. But it has also confronted us with many of the shortcomings in the arts and culture sectors. A fact that we must correct in order to take advantage of their strength and potential for relaunching the European Union project and quality of life for citizens.

Europe’s rich cultural diversity is a key element for overcoming this profound crisis, which has affected all countries and involves the responsibilities of local, regional, federal and state administrations within the European Union.

Culture is not an expense but an investment. It is a crucial area for defending a way of life that places the priority on people. Culture in its various expressions is an essential factor for the style and quality of life of Europeans.

Each Member State is facing different challenges and circumstances. But culture provides all European citizens with a common thread for constructing dignity, progress, quality of life and also economic development and competitiveness.

This initiative is open to all and its main goal is to create a mindset and initiate a process of dialogue and action led by and from each country, sharing the need to improve the role of art and culture in strengthening the European Union project as a common project for peace, security, democracy, progress and the defence of human rights.

Art and culture institutions, entities, organisations, enterprises and operators must provide a process of dialogue and collaboration to administrations that can help to give culture a greater institutional, economic and social role.
Promoted by the Cercle de Cultura in Barcelona, this initiative was launched on 23 April and is now headed by the State Federation of Associations of Cultural Managers, FEAGC (Madrid), A Soul for Europe project (Berlin), the European Festivals Association (Brussels) and Alternativas Foundation (Madrid), and it also enjoys the support of several personalities linked to the arts and culture sectors as well as European institutions. 

It is an open initiative that wants to share leadership with all institutions, organisations and professionals wishing to join. It aims to unite forces among all the arts and culture sectors in each of the countries of the European Union and also others that share a direct link, such as the creative economy, innovation or tourism. Together, we will be stronger. More culture! More Europe!

MANIFESTO

A manifesto in support of culture as a strategic factor in overcoming the COVID-19 crisis that is open to all institutions, NGOs, companies, artists, creators, intellectuals, technicians and cultural managers of all European Union Member States.
The Universal Declaration of Human Rights states that everyone has the right to culture. A rich diversity of cultural expressions in Europe is a major factor for dignity and quality of life when it comes to constructing the European Union project, as well as a key element for generating economic development, competitiveness and boosting innovation.

Cultural sectors are undergoing a crisis that has no historical precedents. Cultural activity in Europe was not as affected as it has been because of the COVID-19 pandemic even during the wars of the 20th century. Museums, libraries, publishers, art galleries, theatres, cinemas, concert and dance halls, festivals, fairs, circuses, traditional events and all manner of cultural expressions and projects have been severely affected and threaten both the continuity of artists, creators, professionals, companies, entities and institutions, and will also seriously affect the immediate future of the way we relate with and access culture.

The European Union is a project of peace, security, cooperation and progress that has led to one of the stages of greatest prosperity and quality of life for all citizens of all its Member States. Europe’s rich cultural diversity is extremely important for developing the lifestyle and common space of the European project.

Although Member States have jurisdiction over their cultural policies, we urge the main institutions of the European Union (European Parliament, Council and Commission) to include culture in the agenda of relaunching the European project, which needs to be initiated to overcome the effects of the COVID-19 crisis. We need to overcome previous shortcomings and give new impetus to the European Union project, in which culture continues to be a major factor.

The diversity and difference in supportive responses to the crisis situation in the cultural sectors that are being promoted by the Member States give us an idea of the need to improve the exchange of good practices in determining political priorities on the financing and development of culture at a European level.

This is why we are proposing that European institutions encourage Member States to work on a process of development and improvement of support and funding mechanisms by more profoundly incorporating the strategic nature of culture into the European construction project.

Manifesto points:

• Culture is a right enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and an essential good that needs to be more profoundly incorporated into the European construction project.
• This means that culture must be protected and promoted with enough suitable resources that respond to this importance by Member States and also with the support and participation of European institutions.
• Culture should be more strongly integrated into the strategic plans for territorial, social and economic development at both national and European levels.
• We immediately need to incorporate “shock” measures aimed at injecting resources into the cultural sector. Beyond that of borrowing to overcome the crisis, we need to act urgently to preserve our cultural fabric by paying special attention to maintaining a balance between the public and private sectors.
• It is essential to launch measures to protect artists, creators, technicians and managers, as well as cultural companies, entities and institutions, as these are a source of wealth and work for many people.
• Greater strategic coordination of culture with economic, educational, welfare, development and cooperation policies.
• A major communication campaign is needed as soon as possible to raise awareness among European citizens about the fundamental value of culture in building a collective project of coexistence and the need for them to be involved in generating the viability of cultural sectors.
• We need to start working on coordination initiatives that can help Member States to have sponsorship and social participation laws that follow a European approval process and become a real stimulus for the participation of individuals and legal entities in financing and sponsoring culture.
• Work needs to be done to update the regulatory framework of the Member States that affects the cultural sectors by taking advantage of the true potential of culture in the strategic development of economic, social and territoral models.
• Culture sectors want to be considered as necessary as we have been in order to overcome this lockdown. But these efforts now need to be collective and European in scope. Only in this way will we be able to take advantage of the enormously rich cultural diversity of the European Union in relaunching its project for the future.

The manifesto is supported by:
Hans-Gert Pöttering / Chairman of the Former Members Association and Former President of European Parliament / Germany
Enrique Barón / Former President of European Parliament. Chairman of  Fundación Yehudi Menuhin España / Madrid
Manuel Cruz / Philosopher and writer / Former President of the Spanish Senate / Barcelona
Joan Rigol / Former Catalan Ministry of Culture and Former President of Catalan Parliament / Barcelona
Doris Pack / Chair of the Franco-Germain Foundation for Cultural Cooperation and Former President of the Committee on Culture and Education of the European Parliament / Germany
Catherine Trautmann / Co-President of Franco-German Cultural High Council and Former French Ministry of Culture / France

Hannes Swoboda / President of The International Institute for Peace and Former President of the Group of Socialists and Democrats of the European Parliament / Austria
Nikolaos Sifounakis / Former President of the Committee on Culture and Education of the European Parliament / Greece
Petra Kammerevert / Member of the European Parliament. Former President of the Committee on Culture and Education of the European Parliament / Germany
Maria Badia / Former Vice president of Socialists and Democrats Group in the European Parliament / Catalonia / Spain
Segimon Borràs / Publisher. President of Cercle de Cultura / Barcelona
Kathrin Deventer / Secretary General of the European Festivals Association / Brussels
Diego López Garrido / Executive Vice President of Fundación Alternativas. Former Secretary of State for the European Union / Madrid
Santiago Fisas / Former Member of the Committee on Culture and Education of the European Parliament / Barcelona
Zita Gurmai / President of the Party of European Socialists Women and Former Member of the European Parliament / Hungary
Volker Hassemer / President of the Zukunft Foundation / Berlin
Nele Hertling / Spokesperson for A Soul For Europe / Berlin
Daniel Innerarity / Philosopher. Director of Instituto de Gobernanza Democrática / Basque Country / Spain
Ulrich Fuchs / Director of the European Capital of Culture Linz 2009 and Marseille-Provence 2013 projects / Marseille
Jaume Lanaspa / President of the Barcelona Office of Club de Roma / Catalonia / Spain
Pia Locatelli / President of Fondazione A.J. Zaninoni for cultural promotion and training and Former Member of the European Parliament / Italy
Gabriel Magalhâes / Thinker, writer and poet / Portugal
José Manuel Pérez González (Peridis) / Architect and draftsman / Madrid
Francesc Torralba / Philosopher / Professor of Ethics at Ramon Llull University / Barcelona 
Joan Manuel Tresserras / Former Minister of Culture of the Government of Government of Catalonia / Barcelona
Jordi Amat / Philologist and editor of El Món de Demà / Barcelona
Teresa Riera / Former President of the Committee on Industry, Research and Energy of the European Parliament / Balearic Islands / Spain
Diana Riba / Member of the Committee on Culture and Education of the European Parliament / Barcelona

Andreas Schieder / Member of the European Parliament  / Austria
Salima Yenbou / Greens Spokeswoman of the Committee on Culture and Education of the European Parliament / France
Pere Vicenç i Rahola / Honorary President of Cercle de Cultura and Former President of the International Publishers Association and the Federation of European Publishers / Barcelona

Initial support:
Jordi Alberich / Businessman / Member of the Board of Cercle de Cultura / Catalonia / Spain
Ferran Audí / Actor and director of cinema and theatre / Member of the Board of Cercle de Cultura / Catalonia / Spain
Laura Bertran / Director of Primer punt: Communication and institutional strategy / Member of the Board of Cercle de Cultura / Catalonia / Spain
Airan Berg / Artistic Director of the Festival der Regionen / Austria
Lluís Bonet / Director of the Cultural Management Program of the University of Barcelona / Member of Cercle de Cultura / Catalonia / Spain
Montserrat Bou / PROA General Manager, Productors Audiovisuals Federats / Member of the Board of Cercle de Cultura / Catalonia / Spain
Gemma Carbó / Cultural Manager / President of INTERARTS Foundation / Catalonia / Spain
Martín Carrasco Pedrero / Cultural Manager and Exhibition Curator / Extremadura / Spain
Jesús Cimarro / President of Academia de las Artes Escénicas de España / Spain
Santiago Manuel Cuadrado Rodríguez / Cultural Manager. Badajoz Provincial Government / Extremadura / Spain
Carles Duarte / Director of the Fundació Institució Cultural del CIC. Former President of the National Council of Culture and Arts / Member of Cercle de Cultura / Catalonia / Spain
Paul Dujardin / CEO & Artistic Director of the Centre for Fine Arts, BOZAR, European House for Culture / Brussels / Belgium
Daniel Fernández / EDHASA Editor. President of CEDRO (Spanish Center for Reprographic Rights) / Catalonia / Spain
Jorge Avelino Fernández de León / Cultural Manager. Member of the board of the Spanish Academy in Rome / Asturias / Spain
Jordi Font i Cardona / Cultural Manager and Secretary of the National Council of Culture and Arts / Catalonia / Spain
Mercè Franquesa / Secretary General of Cercle d’Economia / Member of the Board of Cercle de Cultura / Catalonia / Spain
Agustín Fructuoso / Plastic artist / Member of the board of Cercle de Cultura / Catalonia / Spain
Ángel García Carreño / Cultural Manager / Navarra / Spain
Jordi González / Vice President of Art and Contents of Grup FOCUS / Member of the Board of Cercle de Cultura / Catalonia / Spain
Beatriz Hernández Gómez / Cultural Manager / Extremadura / Spain
Belén Latorre / Director of Fundació Antigues Caixes Catalanes / Member of the Board of Cercle de Cultura / Catalonia / Spain
Esteve León / Cultural Manager / Senior advisor to Consorci de les Drassanes de Barcelona General Management. Teatre Lliure Trustee / Member of the Board of Cercle de Cultura / Catalonia / Spain
Felice v. Maltzahn / Zukunft Foundation / Berlin / Germany
Miguel Ángel Martín Ramos / Delegate in Brussels and Head of European Affairs of the Fundación Academia Europea y Iberoamericana de Yuste / Member of the Strategic Group of A Soul for Europe / Extremadura / Spain
Alfons Martinell / Honorary Director of the Unesco Chair: «Cultural Policies and Cooperation» / Member of the Board of Cercle de Cultura / Catalonia / Spain
Daniel Martínez de Obregón / President of Grup FOCUS / Member of Cercle de Cultura / Catalonia / Spain
Rubén Morcillo Calderón / Cultural Manager. Curator of exhibitions and cultural spaces / Extremadura / Spain
Juan Carlos Moreno Piñero / Director of Fundación Academia Europea y Iberoamericana de Yuste / Extremadura / Spain
Vinyet Panyella / President of National Council of Culture and Arts / Member of the Board of Cercle de Cultura / Catalonia / Spain
Jordi Pardo / General Manager of Pau Casals Foundation / Member of the Board of Cercle de Cultura / Catalonia / Spain
Marta Puigderrajols / Cultural Manager / Member of the Board of Cercle de Cultura / Catalonia / Spain
Fèlix Riera / Publisher and Director of Fundació Romea / Member of the Board of Cercle de Cultura / Catalonia / Spain
M. Àngels Torras / Director of Serveis Territorials a Barcelona of the Department of Culture from the Catalan Government / Member of the Board of Cercle de Cultura / Catalonia / Spain
Antoni Vila Casas / President of Fundació Vila Casas / Member of Cercle de Cultura / Catalonia / Spain

New supports:
Pablo Álvarez de Eulate González / Music and Programming Area Coordinator  of Acción Cultural Española AC/E / Spain
Carles Arques Aliaga / Crea360. European projects technician / Valencia / Spain
Miguel Atanet / Journalist / Andalusia / Spain
Nicolas Bertrand / Cultural Cooperation Consultant / France
Marta Esteve / General Director of Fundació Carulla / Catalonia / Spain
Víctor Fernández Correas / Journalist and writer / Extremadura / Spain
Diego Ferro / Actor / Madrid / Spain
Julio Guinea Bonillo / EU Law Professor and Coordinator of the EU-China URJC Master and Coordinator of the Democracy Working Group of Universidad Rey Juan Carlos / Spain
Dagmar Grünwald / Cultural Manager / Austria
Llucià Homs / Cultural Consultant, exhibition curator and art advisor / Member of Cercle de Cultura / Catalonia / Spain
Virginia Luque Gallegos / Consulting and Training in Cultural Management / Spain
Antonio Paolo Russo / Universitat Rovira i Virgili / Italy
María Jesús Pascual González / Documentalist. Centro de Documentación e Información Europea de Extremadura / Extremadura / Spain
Antonio Salazar / TV and film actor / Madrid / Spain
Alexandra Savvopoulou / Europe 2021 / Greece
José Manuel Seda / Tv, film and theatre actor / Andalusia / Spain
Silvana Navarro-Hoyos / ICCIRA - International Cultural and Creative Industries Regulatory Authority / Colombia
Elvira Sojli / University of New South Wales / Australia
Borut Vojkovic / Tourism, Entrepreneurship and Rural development in Moravske Toplice / Slovenia

Organizations which promote the initiative:
Cercle de Cultura - cercledecultura.org
FEAGC - Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Gestión Cultural - feagc.com
ASfE - A Soul for Europe - asoulforeurope.eu 
Fundación Alternativas - fundacionalternativas.org
EFA - European Festivals Association - efa-aef.eu

Organizations and associations (68):
Acadèmia Catalana de la Música
ACPDC - Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya
ADPCE - Asociación de Directores de Producción Cinematográfica de España 
Âgora Sevreis Culturals S.L
Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya
Amics de la UNESCO Barcelona
APAC Associació de Professionals de l'Audiovisual Català
Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía
ASSITEJ España. Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud
Associació Casal Font d'en Fargues
Associació Cultural El Galliner de Manresa (Toc d'espectacles)
Associació d'editors en llengua catalana
Associació El Cor Canta
Associació Musical Windu
BOZAR, European House for Culture
Centre d'Estudis Comarcals del Segrià
Centre Moral i Cultural del Poblenou
CIATRE – Associació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya 
Cluster Audiovisual de Catalunya
Col•legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya
Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo
Coral Font d'en Fargues
CoWorkNexus Project
daniel berdala art shop
Diagnosis Cultural
Editorial Les hores
Esbart Català de Dansaires
Escola Municipal de dansa de Celrà
EtcA - Escola de teatre i circ d'Amposta
FAETEDA - Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza
FEAGC - Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Gestión Cultural 
FECED - Federación estatal de compañías y empresas de danza
Federació Catalana de Societats Musicals
Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya
Federació Pessebres Vivents de Catalunya
FEMA - Federación de Músicos Asociados
Filmcommission Barcelona
Foment del Treball
Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Sèquia
Fundació Antiga Caixa Manlleu
Fundació Antigues Caixes Catalanes
Fundació Ars
Fundació Interarts
Fundació Orfeó Lleidatà
Fundació Pau Casals
Fundació Privada Taller de Músics
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
Fundación Caja de Burgos
Fundación Kreanta
Fundación Premio Convivencia
GEMA - Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua
GGAC - Gremi de Galeries d'Art de Catalunya
Gremi de Llibreters de Catalunya
Innovarte
LiceXballet
Life & Pictures S.L.
Llegir en Català - Associació d'Editorials Independents
Morfema T, SL
PAC - Productors Audiovisuals de Catalunya
PDC - Plataforma en Defensa de la Cultura
PIAF - Productoras Independientes Audiovisuales Federadas
PROA - Productors Audiovisuals Federats
Propostes Artístiques, SL
Trànsit Projectes
TRESC - Comunitat de Cultura
UNIMA - Unión Internacional de la Marioneta Federación España
VEGAP - Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos

New supports (52):
Academia de las Artes Escénicas de España
AGADA Distribución
AlgoDiferente Gestión Cultural
Alquibla Teatro
Anabel Veloso Compañía Flamenca
ARC Research & Consultancy
Arte Amanti International Chamber Music Festival
ARTEC -C-LM Asociación de profesionales de la Gestión Cultural de Castilla-La Mancha
Asociación Cultural Lieva
Asociación Internacional de Fotografía InCadaqués
ASOCIACION TE VEO ARTES ESCENICAS PARA LA INFANCIA
Associació Arts al Carrer
Associació LIVEMEDIA
ATLANTE Cultura & Teatro
Aye Cultura Social
Centro Culturale Internazionale Luigi Einaudi
CID-N Red de Desarrollo de Inteligencia Colectiva
Citrum Audiovisual
Coperfield for Social Good
Creative association "Fish Eye"
Fundació Arqueològica Clos
Fundació Carulla
Fundació Catalunya Cultura
Fundación Melilla Ciudad Monumental
Galeria Espiral
GCIB Gestors Culturals de les Illes Balears 
GESCULT Cultura Innovación y Desarrollo S. L.
Grupo Puja. Teatro aéreo
Italia Nostra Onlus
Javier Liñera
Kunsthandel Pohlhammer
La meva
La Siamesa
Last Tour
L'Om Imprebís
Nacho Vilar Producciones
New Culture Foundation
On the Move
pigeon-bridge
P’LA ARTE
Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V. Itinerario Cultural del Consejo de Europa
Sección Iberoamericana del Ateneo de Madrid
Smart ibérica Impulso Empresarial
Tanttaka Teatroa
Teatre del Mar
Teaviva Teatro Social Artesano
The OSB Music SC
Txirene Producciones
Ulapé Teatro
una más una
Wayra Plataforma Musical Ecuador
Wonderfeel Festival

The updated information with the new supports will be available on the web pages of the promoting entities:
cercledecultura.org / feagc.com / asoulforeurope.eu / fundacionalternativas.org / efa-aef.eu

Adherence to the manifesto “More Culture, More Europe! More culture in the relaunch of the European Union project ”(click on the previous text)

 

Manifeste Plus de Culture! Plus d’Europe! Plus de culture pour la relance du projet de l'Union européenne.

INTRODUCTION

La crise pandémique que nous vivons et ses conséquences sociales et économiques ont mis en lumière le rôle de la culture pour surmonter la crise. La culture s'est révélée comme l'espace le plus précieux pour redécouvrir des valeurs telles que le dépassement de soi, la créativité, la sensibilité, l'effort, la solidarité et le dialogue. Mais cela a également mis en relief les faiblesses des secteurs des arts et de la culture, un aspect à corriger pour profiter de sa force et de son potentiel pour la relance du projet de l'Union européenne et la qualité de vie des citoyens.

La diversité et la richesse culturelle de l'Europe sont des éléments fondamentaux pour surmonter cette crise profonde, qui n’épargne aucun pays et exige la responsabilité des administrations locales, régionales, autonomes, fédérales et nationales de toute l'Union Européenne.

La culture n'est pas un coût. C'est un investissement. C'est un domaine primordial pour la défense d'un style de vie dans lequel les personnes sont prioritaires. La culture, dans ses différentes expressions, est un élément essentiel du style et de la qualité de vie des Européens.

Chaque État membre à ses propres défis et ses propres circonstances. Mais tous les citoyens européens trouvent dans la culture un élément commun pour la construction de la dignité, le progrès, la qualité de vie, mais aussi le développement économique et la compétitivité.

L’objectif général de cette initiative ouverte à tout le monde est de créer un espace d’opinion et de contribuer à mettre en œuvre un processus de dialogue et d’action conduit par chaque pays mais dont le point commun serait la nécessité de renforcer l’importance des arts et de la culture dans la consolidation du projet de l'Union européenne, en tant que projet collectif de paix et de sécurité, de démocratie, de progrès et de défense des droits de l'homme.

Les institutions, organismes, organisations, entreprises et opérateurs des arts et de la culture doivent proposer un processus de dialogue et de collaboration avec les différentes administrations qui permette d’accorder à la culture un rôle plus central au niveau institutionnel, économique et social.

Cette initiative, promue par le Cercle de Cultura de Barcelone, a été lancée le 23 avril. Les chefs de file en sont aujourd’hui FEAGC, la Fédération nationale des associations professionnelles de gestionnaires culturels d'Espagne (Madrid), le projet A Soul for Europe (Berlin), la European Festivals Association (Brussels) et la Fundación Alternativas (Madrid) et elle reçoit le soutien de différentes personnalités liées aux secteurs culturels et aux institutions européennes.

Il s'agit d'une initiative ouverte qui souhaite partager le leadership avec toutes les institutions, organisations et professionnels qui souhaitent la rejoindre. L'objectif est d'unir les forces de tous les secteurs des arts et de la culture et d’autres directement concernés tels que l'économie créative, l'innovation ou le tourisme, dans chacun des pays de l'Union européenne. Ensemble, nous serons plus forts. Plus de culture ! Plus d'Europe !

MANIFESTE

Un manifeste en faveur de la culture comme facteur stratégique pour surmonter la crise COVID-19, ouvert à toutes les institutions, organisations non gouvernementales, entreprises, artistes, créateurs, intellectuels, techniciens et administrateurs culturels de tous les États membres de l'Union européenne.

La Déclaration universelle des droits de l'Homme établit que la culture est un droit de tous. Dans la construction du projet de l'Union européenne, la richesse et la diversité des expressions culturelles de l'Europe sont un facteur fondamental de dignité et de qualité de vie, ainsi qu’un élément clé du développement économique, de la compétitivité et de la promotion de l'innovation.
Les secteurs de la culture souffrent une crise sans précédent historique. Ni les guerres du vingtième siècle étaient parvenues à interrompre l'activité culturelle européenne comme l’a fait aujourd’hui la pandémie de la COVID-19. Les musées, les galeries d'art, les théâtres, les salles de concert et de danse, les festivals, les foires, les cirques, les manifestations populaires et toutes sortes d'expressions et de projets culturels ont subi des effets très importants qui menacent la continuité des artistes, créateurs, professionnels, entreprises, entités et institutions, et touchera sérieusement l'avenir immédiat des formes de relation et d'accès à la culture.

L'Union européenne est un projet de paix, de sécurité, de coopération et de progrès qui a permis l'une des étapes les plus prospères et de grande qualité de vie pour tous les citoyens de tous ses États membres. La richesse et la diversité culturelle de l'Europe sont très importantes pour développer le style de vie, l'espace commun et le projet de l'Union européenne.
Bien que les politiques culturelles soient une compétence des États membres, nous demandons instamment aux principales institutions de l'Union européenne (Parlement, Conseil et Commission européenne) d’intégrer la culture dans l'agenda de relance du projet européen pour surmonter les effets de la crise de la COVID-19. Nous devons surmonter les faiblesses antérieures et donner un nouvel élan au projet de l'Union européenne, dans lequel la culture sera un élément encore plus important.
La diversité et la différence des réponses promues par les États membres pour dépasser la situation de crise dans les secteurs de la culture prouvent qu’il est nécessaire d'améliorer l'échange de bonnes pratiques pour déterminer les priorités politiques, le financement et le développement de la culture à l’échelle européenne.

C'est pourquoi, nous proposons aux institutions européennes d’encourager les États membres à travailler à un processus de développement et d'amélioration des mécanismes de financement et de soutien, intégrant plus fortement le caractère stratégique de la culture dans le projet de construction européenne.

Points du manifeste:
• La culture est un droit inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme et une nécessité fondamentale ; ce droit doit être intégré dans le projet de construction européenne.
• La culture doit donc être protégée et promue avec les ressources nécessaires et appropriées par les États mais aussi avec le soutien et la participation des institutions européennes.
• La culture devrait être intégrée plus fortement dans les plans stratégiques de développement territorial, social et économique, à l’échelle nationale comme européenne.
• Des mesures de choc doivent être prises pour investir immédiatement des ressources dans les secteurs culturels. Au-delà de l’endettement pour sortir de la crise, une action urgente sera nécessaire pour préserver le tissu culturel, en veillant particulièrement à préserver l’équilibre des forces entre le secteur public et privé.
• Il est essentiel d’adopter des mesures de protection destinées aux artistes, créateurs, techniciens et administrateurs culturels, ainsi qu’aux entreprises, organismes et institutions culturelles, source de richesse et de travail pour de nombreuses personnes.
• Une meilleure coordination stratégique de la culture est indispensable dans les politiques économiques, éducatives, de protection sociale, de développement et de coopération.
• Une grande campagne de communication doit être promue pour sensibiliser les citoyens européens à la valeur fondamentale de la culture pour construire le projet collectif de cohabitation et à la nécessité de leur complicité pour générer au plus vite la viabilité des secteurs culturels.
• Il est primordial de commencer à travailler à des initiatives de coordination permettant aux États membres de disposer de lois concernant le mécénat, le parrainage et la participation sociale qui suivent un processus d'homologation européenne et qui deviennent une véritable stimulation pour la participation des personnes physiques et morales au financement de la culture.
• Un travail doit être effectué pour mettre à jour le cadre législatif des États membres qui concerne les secteurs culturels, en mettant à profit les potentiels réels de la culture dans le développement stratégique du modèle économique, social et territorial.
• Les secteurs de la culture veulent être considérés comme aussi nécessaires qu’ils l’ont été pour surmonter ce confinement. Mais cet effort doit être collectif et à l’échelle européenne. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons profiter de l'énorme richesse et diversité culturelles de l'Union européenne pour relancer son futur projet.

Le manifeste est soutenu par:
Hans-Gert Pöttering / Président de l'Association des Anciens Membres et Ancien Président du Parlement européen / Allemagne
Enrique Barón / Ancien Président du Parlement Européen. Président de la Fundación Yehudi Menuhin España / Madrid
Manuel Cruz / Philosophe et écrivain / Ancien Président du Sénat Espagnol / Barcelone
Joan Rigol / Ancien Ministère Catalan de la Culture et Ancien Président du Parlement Catalan / Barcelone
Doris Pack / Présidente de la Fondation Franco-Germain pour la Coopération Culturelle et Ancienne Présidente de la Commission de la Culture et de l'Éducation du Parlement Européen / Allemagne
Catherine Trautmann / Coprésidente du Conseil Supérieur Culturel franco-allemand et Ancien Ministère Français de la Culture / France
Hannes Swoboda / Président de l'Institut International pour la Paix et Ancien Président du Groupe des Socialistes et Démocrates du Parlement Européen / Autriche
Nikolaos Sifounakis / Ancien Président de la Commission de la Culture et de l'Éducation du Parlement Européen / Grèce
Petra Kammerevert / Membre du Parlement Européen. Ancien Président de la Commission de la Culture et Éducation du Parlement Européen / Allemagne
Maria Badia / Ancienne Vice-Présidente du Groupe des Socialistes et Démocrates au Parlement Européen / Catalogne / Espagne
Segimon Borràs / Éditeur. Président du Cercle de Cultura / Barcelone
Kathrin Deventer / Secrétaire Générale de l'European Festivals Association / Bruxelles
Diego López Garrido / Vice-Président exécutif de la Fundación Alternativas. Ancien Secrétaire d'État à l'Union européenne / Madrid
Santiago Fisas / Ancien Membre de la Commission de la Culture et de l'Éducation du Parlement Européen / Barcelone
Zita Gurmai / Présidente du Parti des Femmes Socialistes Européennes et Ancienne Députée Européenne / Hongrie
Volker Hassemer / Président de la Fondation Zukunft / Berlin
Nele Hertling / Porte-parole de A Soul For Europe / Berlin
Daniel Innerarity / Philosopher. Directeur de l'Instituto de Gobernanza Democrática / Pays Basque / Espagne
Ulrich Fuchs / Directeur des projets Capitale Européenne de la Culture Linz 2009 et Marseille-Provence 2013 / Marseille
Jaume Lanaspa / Président du Bureau de Barcelone du Club de Roma / Catalogne / Espagne
Pia Locatelli / Présidente de la Fondazione AJ Zaninoni pour la promotion et la formation culturelles et Ancienne Députée Européenne / Italie
Gabriel Magalhâes / Penseur, écrivain et poète / Portugal
José Manuel Pérez González (Peridis) / Architecte et dessinateur / Madrid
Francesc Torralba / Philosophe / Professeur d'éthique à l’Université Ramon Llull / Barcelone
Joan Manuel Tresserras / Ancien Ministre de la Culture du Gouvernement de la Catalogne / Barcelone
Jordi Amat / Philologue et rédacteur en chef d'El Món de Demà / Barcelone
Teresa Riera / Ancienne Présidente de la Commission de l'Industrie, de la Recherche et de l'Énergie du Parlement Européen / Îles Baléares / Espagne
Diana Riba / Membre de la Commission de la Culture et de l'Éducation du Parlement Européen / Barcelone
Andreas Schieder / Membre du Parlement Européen / Autriche
Salima Yenbou / Porte-parole des Verts de la Commission de la Culture et de l'Éducation du Parlement Européen / France
Pere Vicenç i Rahola / Président Honoraire du Cercle de Cultura et Ancien président de l'Association Internationale des Éditeurs et de la Fédération des Éditeurs Européens / Barcelone

 Support initial:
Jordi Alberich / Chef d’entreprise / Membre du comité directeur du Cercle de Cultura / Catalogne / Espagne
Ferran Audí / Acteur et directeur de cinéma et théâtre / Membre du comité directeur du Cercle de Cultura / Catalogne / Espagne 
Laura Bertran / Directrice de Primer punt: Communication et stratégie institutionnelle / Membre du comité directeur du Cercle de Cultura / Catalogne / Espagne
Airan Berg / Directeur artistique du Festival der Regionen / Autriche
Lluís Bonet / Directeur du Programme de Management Culturel de l'Université de Barcelone / Membre du Cercle de Cultura / Catalogne / Espagne
Montserrat Bou / Directrice Générale de PROA, Productors Audiovisuals Federats / Membre du comité directeur du Cercle de Cultura / Catalogne / Espagne 
Gemma Carbó / Administratrice de projets culturels / Présidente de la Fondation INTERARTS / Catalogne / Espagne
Martín Carrasco Pedrero / Administrateur de projets culturels et Commissaire d' exposition / Estrémadure / Espagne 
Jesús Cimarro / President de l’Academia de las Artes Escénicas de España / Espagne
Santiago Manuel Cuadrado Rodríguez Administrateur de projets culturels. Gouvernement provincial de Badajoz / Estrémadure / Espagne
Carles Duarte / Directeur de la Fundació Institució Cultural del CIC. Ancien Président du Conseil national de la Culture et des Arts / Membre du Cercle de Cultura / Catalogne / Espagne 
Paul Dujardin / Directeur Général & Directeur Artistique de BOZAR, European House for Culture / Bruxelles / Belgique
Daniel Fernández / Éditeur d’EDHASA. Président du CEDRO (Centre Espagnol des Droits de Reprographie) / Catalogne / Espagne
Jorge Avelino Fernández de León / Administrateur de projets culturels. Membre du Conseil d'Administration de l'Académie Espagnole de Rome / Asturies / Espagne
Jordi Font i Cardona / Administrateur de projets culturels et Secrétaire du Conseil National de la Culture et des Arts / Catalogne / Espagne
Mercè Franquesa / Secrétaire Général du Cercle d'Economia / Membre du comité directeur du Cercle de Cultura / Catalogne / Espagne
Agustín Fructuoso / Artiste plasticien / Membre du comité directeur du Cercle de Cultura / Catalogne / Espagne 
Ángel García Carreño / Administrateur de projets culturels / Navarre / Espagne
Jordi González / Vice-président Art et Contenu du Grup FOCUS / Membre du comité directeur du Cercle de Cultura / Catalogne / Espagne
Beatriz Hernández Gómez / Administratrice de projets culturels / Estrémadure / Espagne
Belén Latorre / Directrice de la Fundació Antigues Caixes Catalanes / Membre du comité directeur du Cercle de Cultura / Catalogne / Espagne 
Esteve León / Administrateur de projets culturels / Conseiller principal de la Direction Générale du Consorci de les Drassanes de Barcelona. Patron du Teatre Lliure / Membre du comité directeur du Cercle de Cultura / Catalonia / Spain
Felice v. Maltzahn / Fondation Zukunft / Berlin / Allemagne
Miguel Ángel Martín Ramos / Délégué à Bruxelles et Responsable des Affaires Européennes de la Fundación Academia Europea y Iberoamericana de Yuste / Membre du groupe stratégique A Soul for Europe / Extremadura / Espagne
Alfons Martinell / Directeur honoraire de la Chaire Unesco: «Politiques culturelles et coopération» / Membre du comité directeur du Cercle de Cultura / Catalogne / Espagne 
Daniel Martínez de Obregón / Président du Grup FOCUS / Membre du Cercle de Cultura / Catalogne / Espagne
Rubén Morcillo Calderón / Administrateur de projets culturels. Conservateur d'expositions et d'espaces culturels / Estrémadure / Espagne
Juan Carlos Moreno Piñero / Directeur de la Fundación Academia Europea y Iberoamericana de Yuste / Estrémadure / Espagne 
Vinyet Panyella / Présidente du Conseil National de la Culture et des Arts / Membre du comité directeur du Cercle de Cultura / Catalogne / Espagne 
Jordi Pardo / Directeur général de la Fundació Pau Casals / Membre du comité directeur du Cercle de Cultura / Catalogne / Espagne
Marta Puigderrajols / Administratrice de projets culturels / Membre du comité directeur du Cercle de Cultura / Catalogne / Espagne
Fèlix Riera / Éditeur et Directeur de la Fundació Romea / Membre du comité directeur du Cercle de Cultura / Catalogne / Espagne 
M. Àngels Torras / Directrice des Serveis Territorials a Barcelona du Département de la Culture du Gouvernement de la Catalogne / Membre du comité directeur du Cercle de Cultura / Catalogne / Espagne
Antoni Vila Casas / Président de la Fundació Vila Casas / Membre du Cercle de Cultura / Catalogne / Espagne

Nouvelles adhésions:
Pablo Álvarez de Eulate González / Coordinateur de musique et programmation de Acción Cultural Española AC/E / Espagne
Carles Arques Aliaga / Crea360. Technicien de projet européen / Valence / Espagne
Miguel Atanet / Journaliste / Andalousie / Espagne
Nicolas Bertrand / Consultant en coopération culturelle / France
Marta Esteve / Directrice générale de la Fundació Carulla / Catalogne / Espagne
Víctor Fernández Correas / Journaliste et écrivain / Extremadura / Espagne
Diego Ferro / Acteur / Madrid / Espagne
Julio Guinea Bonillo / Professeur de droit européen et coordinateur du Master UE-Chine URJC et coordinateur du groupe de travail sur la démocratie à l'Université Rey Juan Carlos / Espagne
Dagmar Grünwald / Administrateur culturel / Autriche
Llucià Homs / Consultant culturel, commissaire d'exposition et conseiller artistique / Membre du Cercle de Cultura / Catalogne / Espagne
Virginia Luque Gallegos / Conseil et formation en gestion culturelle / Espagne
Antonio Paolo Russo / Universitat Rovira i Virgili / Italie
María Jesús Pascual González / Documentaliste. Centro de Documentación e Información Europea de Extremadura / Estrémadure / Espagne
Antonio Salazar / Acteur de cinéma et télévision / Madrid / Espagne
Alexandra Savvopoulou / Europe 2021 / Grèce
José Manuel Seda / Acteur de cinéma et théâtre / Andalusia / Espagne
Silvana Navarro-Hoyos / ICCIRA - International Cultural and Creative Industries Regulatory Authority / Colombie
Elvira Sojli / University of New South Wales / Australie
Borut Vojkovic / Tourisme, entrepreneuriat et développement rural dans la municipalité de Moravske Toplice / Slovénie

Organisations qui promeuvent l'initiative:
Cercle de Cultura - cercledecultura.org
FEAGC - Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Gestión Cultural - feagc.com
ASfE - A Soul for Europe - asoulforeurope.eu 
Fundación Alternativas - fundacionalternativas.org
EFA - European Festivals Association - efa-aef.eu

Organisations et associations:
Acadèmia Catalana de la Música
ACPDC - Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya
ADPCE - Asociación de Directores de Producción Cinematográfica de España 
Âgora Sevreis Culturals S.L
Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya
Amics de la UNESCO Barcelona
APAC Associació de Professionals de l'Audiovisual Català
Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía
ASSITEJ España. Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud
Associació Casal Font d'en Fargues
Associació Cultural El Galliner de Manresa (Toc d'espectacles)
Associació d'editors en llengua catalana
Associació El Cor Canta
Associació Musical Windu
BOZAR, European House for Culture
Centre d'Estudis Comarcals del Segrià
Centre Moral i Cultural del Poblenou
CIATRE – Associació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya 
Cluster Audiovisual de Catalunya
Col•legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya
Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo
Coral Font d'en Fargues
CoWorkNexus Project
daniel berdala art shop
Diagnosis Cultural
Editorial Les hores
Esbart Català de Dansaires
Escola Municipal de dansa de Celrà
EtcA - Escola de teatre i circ d'Amposta
FAETEDA - Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza
FEAGC - Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Gestión Cultural 
FECED - Federación estatal de compañías y empresas de danza
Federació Catalana de Societats Musicals
Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya
Federació Pessebres Vivents de Catalunya
FEMA - Federación de Músicos Asociados
Filmcommission Barcelona
Foment del Treball
Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Sèquia
Fundació Antiga Caixa Manlleu
Fundació Antigues Caixes Catalanes
Fundació Ars
Fundació Interarts
Fundació Orfeó Lleidatà
Fundació Pau Casals
Fundació Privada Taller de Músics
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
Fundación Caja de Burgos
Fundación Kreanta
Fundación Premio Convivencia
GEMA - Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua
GGAC - Gremi de Galeries d'Art de Catalunya
Gremi de Llibreters de Catalunya
Innovarte
LiceXballet
Life & Pictures S.L.
Llegir en Català - Associació d'Editorials Independents
Morfema T, SL
PAC - Productors Audiovisuals de Catalunya
PDC - Plataforma en Defensa de la Cultura
PIAF - Productoras Independientes Audiovisuales Federadas
PROA - Productors Audiovisuals Federats
Propostes Artístiques, SL
Trànsit Projectes
TRESC - Comunitat de Cultura
UNIMA - Unión Internacional de la Marioneta Federación España
VEGAP - Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos

Nouvelles adhésions:
Academia de las Artes Escénicas de España
AGADA Distribución
AlgoDiferente Gestión Cultural
Alquibla Teatro
Anabel Veloso Compañía Flamenca
ARC Research & Consultancy
Arte Amanti International Chamber Music Festival
ARTEC -C-LM Asociación de profesionales de la Gestión Cultural de Castilla-La Mancha
Asociación Cultural Lieva
Asociación Internacional de Fotografía InCadaqués
ASOCIACION TE VEO ARTES ESCENICAS PARA LA INFANCIA
Associació Arts al Carrer
Associació LIVEMEDIA
ATLANTE Cultura & Teatro
Aye Cultura Social
Centro Culturale Internazionale Luigi Einaudi
CID-N Red de Desarrollo de Inteligencia Colectiva
Citrum Audiovisual
Coperfield for Social Good
Creative association "Fish Eye"
Fundació Arqueològica Clos
Fundació Carulla
Fundació Catalunya Cultura
Fundación Melilla Ciudad Monumental
Galeria Espiral
GCIB Gestors Culturals de les Illes Balears 
GESCULT Cultura Innovación y Desarrollo S. L.
Grupo Puja. Teatro aéreo
Italia Nostra Onlus
Javier Liñera
Kunsthandel Pohlhammer
La meva
La Siamesa
Last Tour
L'Om Imprebís
Nacho Vilar Producciones
New Culture Foundation
On the Move
pigeon-bridge
P’LA ARTE
Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V. Itinerario Cultural del Consejo de Europa
Sección Iberoamericana del Ateneo de Madrid
Smart ibérica Impulso Empresarial
Tanttaka Teatroa
Teatre del Mar
Teaviva Teatro Social Artesano
The OSB Music SC
Txirene Producciones
Ulapé Teatro
una más una
Wayra Plataforma Musical Ecuador
Wonderfeel Festival

Les informations actualisés avec les nouveaux supports seront disponibles sur les sites web des entités promotrices:
cercledecultura.org / feagc.com / asoulforeurope.eu / fundacionalternativas.org / efa-aef.eu

Adhésion au manifeste «Plus de culture, plus d'Europe! Plus de culture dans la relance du projet de l'Union européenne » (cliquez sur le texte précédent)

 

Categories
Manifest

Manifest Més Cultura! Més Europa! Més cultura en el rellançament del projecte de la Unió Europea / Manifiesto ¡Más Cultura, Más Europa! Más cultura en el relanzamiento del proyecto de la Unión Europea

Formulari per a l’adhesió de creadors, professionals, institucions, empreses i entitats del món de la cultura (cliqueu sobre el text anterior) Formulario para la adhesión de creadores, professionales, instituciones, empresas y entitades del mundo de la cultura (clicar sobre el texto anterior) La versión en castellano del manifiesto está situada debajo del texto en lengua catalana. Manifest “Més Cultura! Més Europa! Més cultura en el rellançament del projecte de la Unió Europea” PRESENTACIÓ La crisi pandèmica que estem vivint i les seves conseqüències socials i econòmiques han posat de manifest relleu la importància de la cultura per superar la crisi. La cultura s’ha mostrat com l’espai més valuós per retrobar valors com la superació, creativitat, sensibilitat, esforç, solidaritat, diàleg. Però també ens ha situat davant de moltes de les febleses dels sectors de la cultura i de les arts. Un fet que hem de corregir per aprofitar, i també la seva força i potencial pel rellançament d’un projecte de la Unió Europea i la qualitat de vida de la ciutadania. La diversitat i riquesa cultural d’Europa és un element fonamental per superar aquesta profunda crisi, que afecta a tots els països, i que implica les responsabilitats de les administracions locals, regionals, autonòmiques, federals i estatals de tots els estats membres. La cultura no és una despesa. És una inversió. És un àmbit fonamental per a la defensa d’una forma de vida en la que les persones són la prioritat. La cultura, en les seves diverses expressions, és un element essencial de l’estil i qualitat de vida dels europeus. Cada Estat membre té reptes i circumstàncies diferents. Però tots els ciutadans europeus tenen en la cultura un element comú per a la construcció de dignitat, progrés, qualitat de vida, i també desenvolupament econòmic i competitivitat. L’objectiu d’aquesta iniciativa, oberta a tothom, és crear un estat d’opinió i instar a posar en marxa un procés de diàleg i d’actuació liderades des de cada país, però que posin en comú la importància de les arts i la cultura en l’enfortiment del projecte de la Unió Europea, com un projecte comú de pau i seguretat, democràcia, progrés i defensa dels drets humans. Les institucions, entitats, organitzacions, empreses i operadors de les arts i la cultura hem d’oferir un procés de diàleg i col•laboració amb les diferents administracions que permeti situar la cultura en una posició de major centralitat institucional, econòmica i social. Aquesta iniciativa, impulsada des del Cercle de Cultura de Barcelona, es va posar en marxa el 23 d’abril, i avui està encapçalada per la Federación Estatal de Entidades de Gestión Cultural d’Espanya (Madrid), el projecte A Soul for Europe (Berlin), l’European Festivals Association (Brussel•les) i la Fundación Alternativas (Madrid) i compta amb el suport de personalitats vinculades a la cultura i a les institucions europees.  És una iniciativa oberta que vol compartir el lideratge amb totes les institucions, organitzacions i professionals que s’hi vulguin adherir. Es tracta de sumar esforços entre tots els sectors de les arts i de la cultura i d’altres directament vinculats com l’economia creativa, la innovació o el turisme, de cadascun dels països de la Unió Europea. Junts serem més forts. Més Cultura! Més Europa!    MANIFEST Un manifest en favor de la cultura com factor estratègic de superació de la crisi del COVID-19, obert a totes les institucions, entitats no governamentals, empreses, artistes, creadors, intel·lectuals, tècnics i gestors culturals de tots els Estats membres de la Unió Europea. Segons la Declaració Universal dels Drets Humans la cultura és un dret de totes les persones. En la construcció del projecte de la Unió Europea, la riquesa i diversitat d’expressions culturals són un factor fonamental de dignitat i qualitat de vida, i un element clau per a la creació de desenvolupament econòmic, competitivitat i d’impuls de la innovació. El sectors de la cultura estan patint un crisi que no té precedents històrics. Ni durant els conflictes bèl•lics del segle XX l’activitat cultural Europea no havia estat tant afectada com ho està per efecte de la pandèmia del COVID-19. Els museus, biblioteques, editorials, galeries, d’art, teatres, cinemes, sales de concert, ball, festivals, fires, circ, manifestacions populars i tot tipus d’expressions i projectes culturals han sofert uns efectes importantíssims que amenacen tant la continuïtat dels artistes, creadors, professionals, empreses, entitats i institucions, i afectaran greument el futur immediat de les formes de relació i accés cultural. La Unió Europea és un projecte de pau, seguretat, cooperació i progrés que ha permès una de les etapes de major prosperitat i qualitat de vida per al conjunt de la ciutadania de tots els seus Estats membres. La riquesa i diversitat cultural d’Europa són molt importants per desenvolupar l’estil de vida i l’espai comú del projecte de la Unió Europea. Tot i que les polítiques culturals són una competència dels Estats membres, instem a les principals institucions de la Unió Europea (Parlament, Consell i Comissió Europea), a incorporar la cultura en l’agenda de rellançament del projecte Europeu que és necessari posar en marxa per superar els efectes de la crisi del COVID-19. Cal superar febleses anteriors i donar un nou impuls al projecte de la Unió Europea, en el que la cultura sigui un factor més important.  La diversitat i la diferència de les respostes de recolzament a la situació de crisi dels sectors de la cultura que s’estan impulsant pels Estats membres ens donen una idea de la necessitat de millorar l’intercanvi de bones pràctiques en la determinació de les prioritats polítiques, el finançament i el desenvolupament de la cultura a nivell Europeu. Per això proposem que les institucions europees impulsin els Estats membres a treballar en un procés de desenvolupament i de millora dels mecanismes de finançament i suport, incorporant amb més força el caràcter estratègic de la cultura en el projecte de construcció Europea.   Punts del manifest: • La cultura és un dret recollit per la declaració Universal dels Drets Humans, i un bé de primera necessitat que ha d’incorporar-se amb més força en projecte de construcció del projecte Europeu. • Això comporta que la cultura ha d’estar protegida, impulsada i promocionada, amb uns recursos suficients i adequats a aquesta importància, des dels Estats, però també amb el suport i participació de les institucions europees. • La cultura hauria d’integrar-se amb major intensitat en els plans estratègics de desenvolupament territorial, social i econòmic, nacionals i d’abast europeu. • Calen incorporar mesures de “xoc” destinades a injectar recursos en el sectors culturals amb caràcter immediat. Més enllà de l’endeutament per sortir de la crisi caldrà actuar de manera urgent per preservar el teixit cultural, amb especial atenció a la relació entre el sector públic i el privat. • Són imprescindibles mesures de protecció tant dels artistes, creadors, tècnics i gestors, com de les empreses, entitats i institucions culturals, font de riquesa i treball de moltes persones. • Cal una major coordinació estratègica de la cultura amb les polítiques econòmiques, educatives, de benestar, desenvolupament i cooperació. • Cal una gran campanya de comunicació per sensibilitzar la ciutadania europea envers del valor fonamental de la cultura per construir el projecte col•lectiu de convivència i de la necessitat de la seva complicitat per generar una viabilitat dels sectors culturals el més aviat possible.  • Cal començar a treballar en iniciatives de coordinació que permetin disposar als Estats membres de lleis de Mecenatge, Patrocini i Participació social que segueixin un procés d’homologació europea, i que esdevinguin un veritable estímul per la participació de les persones físiques com jurídiques en el finançament de la cultura. • Cal posar-se a treballar en l’actualització del marc normatiu dels Estats membres que afecta els sectors de la cultura, aprofitant els potencials reals de la cultura en el desenvolupament estratègic del model econòmic, social i territorial. • Els sectors de la cultura volem ser considerats tan necessaris com ho hem estat per superar aquest confinament. Ara, però, cal que aquest esforç sigui col•lectiu i d’abast europeu. Només d’aquesta forma podrem aprofitar l’enorme riquesa i diversitat cultural de la Unió Europea en el rellançament del seu projecte de futur.   Donen suport a aquest manifest: Hans-Gert Pöttering / President de la “Former Members of the European Parliament” i Expresident del Parlament Europeu / Alemanya Enrique Barón / Expresident del Parlament Europeu / President de la Fundació Yehudi Menuhin-Espanya / Madrid Manuel Cruz / Filòsof i escriptor / Ex president del Senat d’Espanya / Barcelona Joan Rigol / Exconseller de Cultura i Expresident del Parlament de Catalunya / Barcelona Doris Pack / Presidenta de la Franco-Germain Foundation for Cultural Cooperation i Expresidenta de la Comissió de Cultura del Parlament Europeu / Alemanya Catherine Trautmann / Copresidenta de la Franco-German Cultural High Council i Exministra de Cultura de França / França Hannes Swoboda / President del The International Institut for Peace i Expresident del Grup de Socialistes i Demòcrates del Parlament Europeu / Àustria Nikolaus Sifounakis / Expresident de la Comissió de Cultura del Parlament Europeu / Grècia Petra Kammerevert / Diputada del Parlament Europeu. Expresidenta de la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo / Alemanya Maria Badia / Exvicepresidenta del Grup Socialistes i Demòcrates del Parlament Europeu / Espanya Segimon Borràs / Editor. President del Cercle de Cultura / Barcelona Kathrin Deventer /  Secretary General. European Festivals Association / Brussel•les Diego López Garrido / Vicepresident executiu de la Fundación Alternativas. Exsecretari d’Estat per a la Unió Europea / Madrid Santiago Fisas / Exmembre de la Comissió de Cultura del Parlament Europeu / Barcelona Zita Gurmai / Presidenta del Partit Socialista Europeu de Dones i Exmembre del Parlament Europeu / Hongria Volker Hassemer, Chairperson of the foundation Zukunft / Berlin  Nele Hertling / Portaveu A Soul For Europe / Berlin  Daniel Innerarity / Filòsof. Director de l’Institut de Governança Democràtica / País Basc / Espanya Ulrich Fuchs / Director dels Projectes de l’European Capital of Culture Linz 2009 and Marseille-Provence 2013 / Marsella  Jaume Lanaspa / President de l’Oficina de Barcelona del Club de Roma / Catalunya / Espanya Pia Locatelli / Presidenta de la Fondazione A.J. Zaninoni per la Promoció cultural i la formació i Exmembre del Parlament Europeu / Itàlia Gabriel Magalhâes / Pensador, escriptor i poeta / Portugal José Manuel Pérez González (Peridis) / Arquitecte i dibuixant / Madrid Francesc Torralba / Filòsof / Catedràdic d’Ètica / Universitat Ramon Llull / Barcelona Joan Manuel Tresserras / Exconseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya / Barcelona Jordi Amat / Filòleg i editor d’El Món de Demà / Barcelona Teresa Riera / Expresidenta de la Comissió d’Indústria i Investigació del Parlament Europeu / Balears / Espanya Diana Riba / Membre de la Comissió de Cultura del Parlament Europeu / Barcelona Andreas Schieder / Diputat al Parlament Europeu / Àustria Salima Yenbou / Portaveu dels Verds a la Comissió de Cultura del Parlament Europeu / França Pere Vicens i Rahola / President d’Honor del Cercle de Cultura. Expresident de la Unió Internacional d’Editors i Expresident de la Federació d’Editors Europeus / Barcelona   Adhesions inicials: Jordi Alberich / Empresari / Membre del Cercle de Cultura / Catalunya / Espanya Ferran Audí / Actor i director de cinema i teatre / Membre de la Junta del Cercle de Cultura / Catalunya / Espanya Laura Bertran / Directora de Primer punt: Comunicació i estratègia institucional / Membre de la Junta del Cercle de Cultura / Catalunya / Espanya Airan Berg / Director Artístic del Festival der Regionen / Àustria Lluís Bonet / Director del Programa de Gestió Cultural de la UB / Membre del Cercle de Cultura / Catalunya / Espanya Montserrat Bou /Directora general de PROA, Productors Audiovisuals Federats / Membre de la junta del Cercle de Cultura / Catalunya / Espanya Gemma Carbó / Gestora Cultural / Presidenta de la fundació INTERARTS / Catalunya / Espanya Martín Carrasco Pedrero / Gestor Cultural i Comissari d’Exposicions / Extremadura / Espanya Jesús Cimarro / President de l’Academia de las Artes Escénicas de España / Espanya Santiago Manuel Cuadrado Rodríguez / Gestor Cultural. Diputació Provincial de Badajoz / Extremadura / Espanya Carles Duarte / Director de la Fundació Institució Cultural del CIC. Ex President del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts / Membre del Cercle de Cultura / Catalunya / Espanya Paul Dujardin / CEO & Director Artístic de BOZAR, European House for Culture / Brussel·les / Bèlgica Daniel Fernández / Editor d’EDHASA. President de CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) / Catalunya / Espanya Jorge Avelino Fernández de León / Gestor Cultural. Membre del patronat de l’Acadèmia Española a Roma / Astúries / Espanya Jordi Font i Cardona / Gestor cultural i secretari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts / Catalunya / Espanya Mercè Franquesa / Secretaria General del Cercle d’Economia / Membre de la Junta del Cercle de Cultura / Catalunya / Espanya Agustín Fructuoso / Artista plàstic / Membre de la junta del Cercle de Cultura / Catalunya / Espanya Ángel García Carreño / Gestor cultural / Navarra / Espanya Jordi González / Vicepresident d’Arts i Continguts del grup FOCUS / Membre de la Junta del Cercle de Cultura / Catalunya / Espanya Beatriz Hernández Gómez / Gestora cultural / Extremadura / Espanya Belén Latorre / Directora de la Fundació Antigues Caixes Catalanes / Membre de la Junta del Cercle de Cultura / Catalunya / Espanya Esteve León / Membre de la Junta del Cercle de Cultura / Advocat i Gestor Cultural / Catalunya / Espanya Felice v. Maltzahn / Zukunft Foundation / Berlin / Alemanya Miguel Ángel Martín Ramos / Responsable d’Assumptes Europeus  a Brussel•les. Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste / Membre del grup estratègic de A Soul for Europe / Extremadura / Espanya Alfons Martinell / Director honorífic de la Càtedra Unesco: «Polítiques Culturals i Cooperació» / Membre de la Junta del Cercle de Cultura / Catalunya / Espanya Daniel Martínez de Obregón / President del Grup Focus / Membre del Cercle de Cultura / Catalunya / Espanya Rubén Morcillo Calderón / Gestor Cultural. Comissari d’exposicions i espais culturals / Extremadura / Espanya Juan Carlos Moreno Piñero / Director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste / Extremadura / Espanya Vinyet Panyella / Presidenta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts / Membre de la Junta del Cercle de Cultura / Catalunya / Espanya Jordi Pardo / Director general de la Fundació Pau Casals / Membre de la Junta del Cercle de Cultura / Catalunya / Espanya Marta Puigderrajols / Gestora Cultural / Membre de la Junta del Cercle de Cultura / Catalunya / Espanya Fèlix Riera / Editor i director de la Fundació Romea / Membre de la Junta del Cercle de Cultura / Catalunya / Espanya M. Àngels Torras / Directora dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya / Membre de la Junta del Cercle de Cultura / Catalunya / Espanya Antoni Vila Casas / President de la Fundació Vila Casas / Membre del Cercle de Cultura / Catalunya / Espanya   Noves adhesions   Carles Arques Aliaga / Crea360. Tècnic de Projectes Europeus / País Valencià / Espanya Miguel Atanet / Periodista / Andalusia / Espanya Nicolas Bertrand / Consultor en cooperació cultural / França Marta Esteve / Directora general de la Fundació Carulla / Catalunya / Espanya Víctor Fernández Correas / Periodista i escriptor / Extremadura / Espanya Diego Ferro / Actor / Madrid / Espanya Dagmar Grünwald / Gestora cultural / Àustria Llucià Homs / Consultor cultural, comissari d’exposicions i art advisor / Membre del Cercle de Cultura / Catalunya / Espanya Antonio Paolo Russo / Universitat Rovira i Virgili / Itàlia María Jesús Pascual González / Documentalista. Centro de Documentación e Información Europea de Extremadura / Extremadura / Espanya Antonio Salazar / Actor de cinema i televisió / Madrid / Espanya Alexandra Savvopoulou / Europe 2021 / Grècia José Manuel Seda / Actor de cinema, teatre i televisió / Andalusia / Espanya Elvira Sojli / University of New South Wales / Austràlia Borut Vojkovic / Turisme, Emprenedoria i Desenvolupament Rural al Municipi de Moravske Toplice / Eslovènia     Organitzacions promotores de la iniciativa: Cercle de Cultura – cercledecultura.org FEAGC – Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Gestión Cultural – feagc.com ASfE – A Soul for Europe – asoulforeurope.eu  Fundación Alternativas – fundacionalternativas.org EFA – European Festivals Association – efa-aef.eu   Organizacions i entitats (68) Acadèmia Catalana de la Música ACPDC – Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya ADPCE – Asociación de Directores de Producción Cinematográfica de España  Àgora Serveis Culturals S.L Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya Amics de la UNESCO Barcelona APAC Associació de Professionals de l’Audiovisual Català Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía ASSITEJ España. Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud Associació Casal Font d’en Fargues Associació Cultural El Galliner de Manresa (Toc d’espectacles) Associació d’editors en llengua catalana Associació El Cor Canta Associació Musical Windu BOZAR, European House for Culture Centre d’Estudis Comarcals del Segrià Centre Moral i Cultural del Poblenou CIATRE – Associació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya  Cluster Audiovisual de Catalunya Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo Coral Font d’en Fargues CoWorkNexus Project daniel berdala art shop Diagnosis Cultural Editorial Les hores Esbart Català de Dansaires Escola Municipal de dansa de Celrà EtcA – Escola de teatre i circ d’Amposta FAETEDA – Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza FEAGC – Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Gestión Cultural  FECED – Federación estatal de compañías y empresas de danza Federació Catalana de Societats Musicals Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya Federació Pessebres Vivents de Catalunya FEMA – Federación de Músicos Asociados Filmcommission Barcelona Foment del Treball Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia Fundació Antiga Caixa Manlleu Fundació Antigues Caixes Catalanes Fundació Ars Fundació Interarts Fundació Orfeó Lleidatà Fundació Pau Casals Fundació Privada Taller de Músics Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste Fundación Caja de Burgos Fundación Kreanta Fundación Premio Convivencia GEMA – Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua GGAC – Gremi de Galeries d’Art de Catalunya Gremi de Llibreters de Catalunya Innovarte LiceXballet Life & Pictures S.L. Llegir en Català – Associació d’Editorials Independents Morfema T, SL PAC – Productors Audiovisuals de Catalunya PDC – Plataforma en Defensa de la Cultura PIAF – Productoras Independientes Audiovisuales Federadas Propostes Artístiques, SL Trànsit Projectes TRESC – Comunitat de Cultura UNIMA – Unión Internacional de la Marioneta Federación España VEGAP – Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos   Noves adhesions   Academia de las Artes Escénicas de España AGADA Distribución AlgoDiferente Gestión Cultural Alquibla Teatro Anabel Veloso Compañía Flamenca ARC Research & Consultancy Arte Amanti International Chamber Music Festival ARTEC -C-LM Asociación de profesionales de la Gestión Cultural de Castilla-La Mancha Asociación Cultural Lieva Asociación Internacional de Fotografía InCadaqués ASOCIACION TE VEO ARTES ESCENICAS PARA LA INFANCIA Associació Arts al Carrer ATLANTE Cultura & Teatro Aye Cultura Social Centro Culturale Internazionale Luigi Einaudi Citrum Audiovisual Fundació Carulla Fundación Melilla Ciudad Monumental GCIB Gestors Culturals de les Illes Balears  GESCULT Cultura Innovación y Desarrollo S. L. Grupo Puja. Teatro aéreo Javier Liñera Kunsthandel Pohlhammer La Siamesa L’Om Imprebís Nacho Vilar Producciones New Culture Foundation On the Move pigeon-bridge P’LA ARTE Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V. Itinerario Cultural del Consejo de Europa Sección Iberoamericana del Ateneo de Madrid Smart ibérica Impulso Empresarial Tanttaka Teatroa Teatre del Mar The OSB Music SC Txirene Producciones una más una Wonderfeel Festival   La informació actualitzada amb les noves adhesions estarà disponible a les pàgines web de les entitats promotores: cercledecultura.org / feagc.com / asoulforeurope.eu / fundacionalternativas.org / efa-aef.eu   Formulari per a l’adhesió de creadors, professionals, institucions, empreses i entitats del món de la cultura (cliqueu sobre el text anterior)   Manifiesto “¡Más Cultura, Más Europa! Más cultura en el relanzamiento del proyecto de la Unión Europea” PRESENTACIÓN La crisis pandémica que estamos viviendo y sus consecuencias sociales y económicas han puesto de relieve la importancia de la cultura para superar la crisis. La cultura se ha mostrado como el espacio más valioso para reencontrar valores como la superación, creatividad, sensibilidad, esfuerzo, solidaridad y diálogo. Pero también nos ha situado ante muchas de las debilidades de los sectores de la cultura y de las artes. Un hecho que tenemos que corregir para aprovechar su fuerza y potencial para el relanzamiento del proyecto de la Unión Europea y la calidad de vida de la ciudadanía. La diversidad y riqueza cultural de Europa es un elemento fundamental para superar esta profunda crisis que afecta a todos los países, y que implica las responsabilidades de las administraciones locales, regionales, autonómicas, federales y estatales de todos los estados miembros. La cultura no es un gasto. Es una inversión. Es un ámbito fundamental para la defensa de una forma de vida en la que las personas son la prioridad. La cultura, en sus diversas expresiones, es un elemento esencial del estilo y calidad de vida de los europeos. Cada Estado miembro tiene retos y circunstancias diferentes. Pero todos los ciudadanos europeos tienen en la cultura un elemento común para la construcción de dignidad, progreso, calidad de vida, y también de desarrollo económico y competitividad. El objetivo de esta iniciativa, abierta a todos, es crear un estado de opinión e instar a poner en marcha un proceso de diálogo y de actuación liderados desde cada país, pero que pongan en común la necesidad la importancia del papel de las artes y la cultura en el fortalecimiento del proyecto de la Unión Europea, como un proyecto común de paz y seguridad, democracia, progreso y defensa de los derechos humanos. Las instituciones, entidades, organizaciones, empresas y operadores de las artes y la cultura debemos ofrecer un proceso de diálogo y colaboración con las diferentes administraciones que permita situar la cultura en una posición de mayor centralidad institucional, económica y social. Esta iniciativa, impulsada desde el Cercle de Cultura de Barcelona, se puso en marcha el 23 de abril, y hoy está encabezada por la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales (Madrid), el proyecto A Soul for Europe (Berlin), la European Festivals Association (Bruselas) y la Fundación Alternativas (Madrid) y cuenta con el apoyo de personalidades vinculadas a la cultura y a las instituciones europeas. Es una iniciativa abierta que quiere compartir el liderazgo con todas las instituciones, organizaciones y profesionales que quieran adherirse. Se trata de sumar esfuerzos entre todos los sectores de las artes y de la cultura y otros directamente vinculados como la economía creativa, la innovación o el turismo, de cada uno de los países de la Unión Europea. Juntos seremos más fuertes. ¡Más cultura! ¡Más Europa! MANIFIESTO Un manifiesto a favor de la cultura como factor estratégico de superación de la crisis del COVID-19, abierto a todas las instituciones, entidades no gubernamentales, empresas, artistas, creadores, intelectuales, técnicos y gestores culturales de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cultura es un derecho de todas las personas. En la construcción del proyecto de la Unión Europea, la riqueza y la diversidad de las expresiones culturales son un factor fundamental de dignidad y calidad de vida, y un elemento clave para la creación de desarrollo económico, competitividad y de impulso de la innovación. Los sectores de la cultura están sufriendo una crisis que no tiene precedentes históricos. Ni durante los conflictos bélicos del siglo XX la actividad cultural europea no había estado tan paralizada como lo está por efecto de la pandemia del COVID-19. Los museos, galerías de arte, bibliotecas, editoriales, teatros, cines, salas de concierto y de baile, festivales, ferias, circos, manifestaciones populares y todo tipo de expresiones y proyectos culturales han sufrido el cierre o la parálisis, con unos efectos importantísimos que amenazan tanto la continuidad de los artistas, creadores, profesionales, empresas, entidades e instituciones, y afectarán gravemente el futuro inmediato de las formas de relación y acceso cultural. La Unión Europea es un proyecto de paz, seguridad, cooperación y progreso que ha permitido una de las etapas de mayor prosperidad, calidad de vida para el conjunto de la ciudadanía de todos sus Estados miembros. La riqueza y la diversidad cultural de Europa son muy importantes para desarrollar el estilo de vida y el espacio común del proyecto de la Unión Europea. Aunque las políticas culturales son una competencia de los Estados miembros, instamos a las principales instituciones de la Unión Europea (Parlamento, Consejo y Comisión Europea) a incorporar la cultura en la agenda de relanzamiento del proyecto europeo que es necesario poner en marcha para superar los efectos de la crisis del COVID-19. Hay que superar debilidades anteriores y dar un nuevo impulso al proyecto de la Unión Europea, en el que la cultura sea un factor más importante. La diversidad y la diferencia de las respuestas de apoyo a la situación de crisis de los sectores de la cultura que están impulsando los Estados miembros nos dan una idea de la necesidad de mejorar el intercambio de buenas prácticas en la determinación de las prioridades políticas, la financiación y el desarrollo de la cultura a nivel europeo. Por eso, proponemos que las instituciones europeas impulsen a los Estados miembros a trabajar en un proceso de desarrollo y de mejora de los mecanismos de financiación y apoyo incorporando con más fuerza el carácter estratégico de la cultura en el proyecto de construcción europea.     Puntos del manifiesto: • La cultura es un derecho recogido por la declaración Universal de los Derechos Humanos, y un bien de primera necesidad que debe incorporarse con más fuerza en proyecto de construcción del proyecto europeo. • Esto conlleva que la cultura debe estar protegida, impulsada y promocionada con unos recursos suficientes y adecuados a esta importancia, desde los Estados, pero también con el apoyo y participación de las instituciones europeas. • La cultura debería integrarse con mayor intensidad en los planes estratégicos de desarrollo territorial, social y económico, nacionales y de alcance europeo. • Son necesarias medidas de “choque” destinadas a inyectar recursos en los sectores culturales con carácter inmediato. Más allá del endeudamiento para salir de la crisis, habrá que actuar de manera urgente para preservar el tejido cultural, con especial atención a la relación entre el sector público y el privado. • Son imprescindibles medidas de protección tanto para los artistas, creadores, técnicos y gestores, como de las empresas, entidades e instituciones culturales, fuente de riqueza y trabajo de muchas personas. • Es indispensable una mayor coordinación estratégica de la cultura en las políticas económicas, educativas, de bienestar, desarrollo y cooperación. • Hay que impulsar una gran campaña de comunicación para sensibilizar a la ciudadanía europea del valor fundamental de la cultura para construir el proyecto colectivo de convivencia y de la necesidad de su complicidad para generar una viabilidad de los sectores culturales lo antes posible. • Hay que empezar a trabajar en iniciativas de coordinación que permitan disponer en los Estados miembros de leyes de Mecenazgo, Patrocinio y Participación social que sigan un proceso de homologación europea, y que se convierta en un verdadero estímulo para la participación de las personas físicas como jurídicas en la financiación de la cultura. • Hay que ponerse a trabajar en la actualización del marco normativo de los Estados miembros que afecta a los sectores de la cultura, aprovechando los potenciales reales de la cultura en el desarrollo estratégico del modelo económico, social y territorial. • Los sectores de la cultura queremos ser considerados tan necesarios como lo hemos sido para superar este confinamiento. Ahora, sin embargo, es necesario que este esfuerzo sea colectivo y de alcance europeo. Sólo de esta forma podremos aprovechar la enorme riqueza y diversidad cultural de la Unión Europea en el relanzamiento de su proyecto de futuro. Dan soporte a este manifiesto: Hans-Gert Pöttering / Presidente de la “Former Members of the European Parliament” y Ex Presidente del Parlamento Europeo / Alemania Enrique Barón / Ex Presidente del Parlamento Europeo / Presidente de la Fundación Yehudi Menuhin España / Madrid Manuel Cruz / Filósofo y escritor / Ex Presidente del Senado de España / Barcelona Joan Rigol / Ex consejero de Cultura y Ex Presidente del Parlamento de Cataluña / Barcelona Doris Pack / Presidenta de la “Franco-Germain Foundation for Cultural Cooperation” y Ex presidenta de la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo / Alemania Catherine Trautmann / Copresidenta de la Franco-German Cultural High Council y Exministra de Cultura de Francia / Francia Hannes Swoboda / Presidente del The International Institute for Peace y Ex Presidente del Grupo de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo / Austria Nikolaus Sifounakis / Expresidente de la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo / Grecia Petra Kammerevert / Diputada del Parlamento Europeo. Expresidenta de la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo / Alemania Maria Badia / Exvicepresidenta del Grupo Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo / Cataluña / España Segimon Borràs / Editor. Presidente del Cercle de Cultura / Barcelona Kathrin Deventer / Secretaria General de la European Festivals Association / Bruselas Diego López Garrido / Vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas. Exsecretario de Estado para la Unión Europea / Madrid Santiago Fisas / Exmiembro de la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo / Barcelona Zita Gurmai / Presidenta del Partido Socialista Europeo de Mujeres y Exmiembro del Parlamento Europeo / Hungría Volker Hassemer / Presidente de la Zukunft Foundation / Berlín  Nele Hertling / Portavoz de A Soul For Europe / Berlín Daniel Innerarity / Filósofo. Director del Instituto de Gobernanza Democrática / País Vasco / España Ulrich Fuchs / Director de los proyectos European Capital of Culture Linz 2009 y Marseille-Provence 2013 / Marsella  Jaume Lanaspa / Presidente de la Oficina de Barcelona del Club de Roma / Cataluña / España Pia Locatelli / Presidenta de la Fondazione A.J. Zaninoni para la Promoción cultural y la formación y Exmiembro del Parlamento Europeo / Italia Gabriel Magalhâes / Pensador, escritor y poeta / Portugal José Manuel Pérez González (Peridis) / Arquitecto y dibujante / Madrid Francesc Torralba / Filósofo / Catedrático de Ética Universitat Ramon Llull / Barcelona Joan Manuel Tresserras / Exconsejero de Cultura de la Generalitat de Cataluña / Barcelona Jordi Amat / Filólogo y editor de El Món de Demà / Barcelona Teresa Riera / Portavoz del Grupo S&D de la Comisión de Industria del Parlamento Europeo / Baleares / España Diana Riba / Miembro de la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo / Barcelona Andreas Schieder / Diputado en el Parlamento Europeo / Austria Salima Yenbou / Portavoz de los Verdes en la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo / F

Categories
Manifest

Manifiesto a favor de la cultura

El sector cultural de Cataluña suscribe este manifiesto en el que se insta a las administraciones públicas, tanto catalanas como españolas y de la Unión Europea, a impulsar un conjunto de medidas que permitan el mantenimiento del tejido productivo y la actividad de los sectores culturales para garantizar la continuidad del trabajo desarrollado por creadores, artistas, trabajadores de la cultura, asociaciones y de todos aquellos ciudadanos que participan a través de la cultura popular y tradicional. Más allá de su capacidad de crear impacto en el PIB y en el empleo, la actividad de los sectores de la cultura es clave en la creación de competitividad, dignidad, calidad de vida y cohesión social en el ámbito local, de Cataluña, de España y son, además, un elemento fundamental para el relanzamiento del proyecto europeo.

Estas medidas deben contemplar toda la cadena de valor, que va desde la creación, la investigación, la conservación, la producción, la distribución, la exhibición y la difusión. Es urgente dar una respuesta positiva basada en incentivos y ayudas económicas facilitadoras del acceso cultural y el consumo, que sean verificables, claras y directas a los actores de los sectores de la cultura para preservar la continuidad de las empresas, instituciones, entidades y de sus profesionales.

Manifiesto

La grave crisis sanitaria a la que estamos asistiendo desde el cierre de los espacios culturales del pasado 12 de marzo y desde el decreto de Estado de Alarma del 14 de marzo, ha dejado los sectores culturales en estado de shock, paralizados y sin capacidad para generar ningún tipo de ingresos o para garantizar su funcionamiento básico. Una medida necesaria para combatir la urgencia sanitaria y garantizar una gestión eficaz y coordinada para luchar contra el coronavirus ha sacudido, como nunca antes ninguna otra crisis, toda la cultura del país. Una cultura que desde el primer momento se ha solidarizado con generosidad en abastecer de contenidos los minutos y las horas muertas de la ciudadanía confinada en casa, conocedora como es de la importancia de cuidar el cuerpo, y también el alma. Pero nos hemos descuidado de catalogar la cultura como un servicio esencial. Ahora desde casa, mañana desde sus espacios naturales de exhibición. Y nos hemos dejado por el camino, desprotegidos, empresas, entidades, instituciones, artistas, creadores, investigadores, gestores y trabajadores, y toda la variedad de personas que vivimos cada día de la cultura considerada como uno de los motores de nuestro progreso social.

Además, la cultura es fundamental para la construcción de la oferta turística, basada en muchos casos en el atractivo y la oferta cultural, sin la cual no será posible relanzar la actividad turística y de servicios asociados. Los profesionales de la gestión cultural, los museos y espacios de patrimonio, las artes escénicas, audiovisuales, las artes literarias, las plásticas y las musicales, se han visto obligados a interrumpir sus procesos de creación, investigación, gestión patrimonial y desarrollo creativo destinados a garantizar la continuidad básica de sus servicios y poner en marcha nuevos proyectos; así como se han quedado desiertas las ciudades sin abrir salas de exhibición cinematográficas, teatrales, musicales, los espacios de creación, las galerías de arte, los museos y espacios de presentación patrimonial, las bibliotecas, archivos, librerías, y espacios públicos donde se desarrollan manifestaciones culturales de todo tipo. La experiencia se extiende también a las empresas productoras de cine,  de televisión, de espectáculos teatrales, de editoriales, de la industria del videojuego, la producción musical, y los servicios asociados al turismo, la cultura popular y la gestión del ocio. Hoy podemos certificar que el 100% del sector cultural está parado.

En la imposibilidad de generar ingresos o de continuar ofreciendo los servicios básicos a la ciudadanía, se une la enorme dificultad para mantener a corto y medio plazo las estructuras productivas y los servicios básicos de funcionamiento que son las que crean las condiciones para el adecuado funcionamiento de los sectores culturales. Constatamos que los artistas, creadores, gestores, conservadores e investigadores y el conjunto de trabajadores de la cultura, no sólo ya no disponen de las condiciones para dar salida a sus trabajos sino que, además, una gran mayoría no reciben ningún ingreso, o sus organizaciones están sufriendo enormes dificultades de financiación que ponen en riesgo su continuidad. En la situación de déficit en la financiación de la cultura, la falta de una ley de patrocinio, mecenazgo y participación social, se añade ahora la crisis pandémica global.

Podemos aseverar que los sectores culturales se encuentran ante el momento más difícil y decisivo de su historia. El sector cultural ha sido clave para ayudar a edificar valores esenciales en la sociedad como son el pluralismo, la convivencia, la tolerancia, el respeto, la libertad de expresión, la crítica y la educación. Pero recordemos que la cultura no es un gasto: es una inversión, y que es también un sector económico importante (3,5% del PIB) que, además, afecta de manera importante el enfoque de otros sectores, como el turismo y el comercio. Todos estos aspectos son los que nos impulsan a reclamar con prontitud las siguientes medidas:

Peticiones 

1. La cultura es un derecho recogido por la declaración Universal de los Derechos Humanos, y un bien de primera necesidad, y así debe quedar establecido en todas las normas de nuestro país, a partir de ahora y para el futuro.

2. Esto conlleva que debe estar protegida, impulsada y promocionada, con unos recursos suficientes y adecuados a esta importancia.

3. La cultura debería integrarse en los planes estratégicos de desarrollo territorial, social y económico.

4. Son necesarias medidas de "choque" destinadas a inyectar recursos en el sector con carácter inmediato. Más allá del endeudamiento para salir de la crisis habrá que actuar de manera urgente para preservar todo el tejido cultural, con especial atención a la preservación del juego de fuerzas equilibradas entre el sector público y el privado.

5. Son imprescindibles medidas de protección tanto de los artistas, creadores, técnicos y gestores, como de las empresas, entidades e instituciones culturales, fuente de riqueza y trabajo de muchas personas.

6. Es indispensable una coordinación estratégica que implique a los departamentos de Cultura, Salud, Educación, Empresa, Trabajo, Territorio e Interior, en la planificación de la recuperación de la actividad, para no estigmatizar a los espacios culturales, como sucedió en el inicio de esta crisis. Habrá pactar con el sector las condiciones en las que se plantea la vuelta, así como los protocolos de seguridad que generen confianza al público.

7. Hay que impulsar una gran campaña de comunicación y marketing dirigida a recuperar el público cultural sensibilizándolo de la necesidad de su complicidad para generar una viabilidad de los sectores culturales lo antes posible.

8. Hay que empezar a trabajar en iniciativas legislativas que permitan disponer de una ley de Mecenazgo, Patrocinio y Participación social que se convierta en un verdadero estímulo para la participación de las personas físicas como jurídicas en la financiación de la cultura.

9. Hay que ponerse a trabajar en la actualización del marco normativo que afecta a los sectores de la cultura, aprovechando los potenciales reales de desarrollo estratégico del modelo económico, social y territorial.

10. Queremos ser considerados tan necesarios como lo hemos sido para superar este confinamiento. Ahora, sin embargo, toca a las administraciones poner las herramientas, las leyes y los recursos para ayudar a los sectores de la cultura.

Barcelona, 20 de abril de 2020  

Plataforma on line de adhesiones:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU_VoCE5SsAyMggK6n6Atge5DB9BZO3580tY9sK7ZXIgbHNw/viewform

Categories
Manifest

Manifest a favor de la cultura

El sector cultural de Catalunya subscriu aquest manifest en què s'insta a les administracions públiques, tant catalanes com espanyoles i de la Unió Europea, a impulsar un conjunt de mesures que permetin el manteniment del teixit productiu i l’activitat dels sectors culturals per garantir la continuïtat de la feina desenvolupada per creadors, artistes i treballadors de la cultura, associacions i de tots aquells ciutadans que hi participen a través de la cultura popular i tradicional.   

Més enllà de la seva capacitat de crear impacte en el PIB i en l’ocupació, l’activitat dels sectors de la cultura és clau en la creació de competitivitat, dignitat, qualitat de vida i cohesió social a l’àmbit local, de Catalunya, d’Espanya i són, a més, un element fonamental per al rellançament del projecte europeu. Aquestes mesures han de contemplar tota la cadena de valor, que va des de la creació, la recerca, la conservació, la producció, la distribució, l'exhibició i la difusió.   

És urgent donar una resposta positiva basada en incentius i ajudes econòmiques facilitadores de l’accés cultural i el consum, que siguin verificables, clares i directes als actors dels sectors de la cultura per preservar la continuïtat de les empreses, institucions, entitats i dels seus professionals.   

Manifest   

La greu crisi sanitària a la qual estem assistint des del tancament dels espais culturals del passat 12 de març i des del decret d'Estat d'Alarma del 14 de març, ha deixat els sectors culturals en estat de xoc, paralitzats i sense cap capacitat per a generar cap mena d’ingressos o per garantir el seu funcionament bàsic. Una mesura necessària per combatre la urgència sanitària i garantir una gestió eficaç i coordinada per a lluitar contra el coronavirus ha sacsejat, com mai abans cap altra crisi, tota la cultura del país. Una cultura que des del primer moment s’ha solidaritzat amb generositat en abastir de continguts els minuts i les hores mortes de la ciutadania confinada a casa, coneixedora com és de la importància de tenir cura del cos, i també de l’ànima.   

Però ens hem descuidat de catalogar la cultura com un servei essencial. Ara des de casa, demà des dels seus espais naturals d’exhibició. I ens hem deixat pel camí, desprotegits, empreses, entitats, institucions, artistes, creadors, investigadors, gestors i treballadors, i tota la varietat de persones que vivim cada dia de la cultura considerada com un dels motors del nostre progrés social. A més, la cultura és fonamental per a la construcció de l’oferta turística, basada en molts casos en l’atractiu i l’oferta cultural, sense la qual no serà possible rellançar l’activitat turística i de serveis associats.   

Els professionals de la gestió cultural, els museus i espais de patrimoni, les arts escèniques, audiovisuals, les arts literàries, les plàstiques i les musicals, s'han vist obligats a interrompre els seus processos de creació, recerca, gestió patrimonial i desenvolupament creatiu destinats a garantir la continuïtat bàsica dels seus serveis i posar en marxa nous projectes; així com s’han quedat desertes les ciutats sense obrir sales d'exhibició cinematogràfiques, teatrals, musicals, els espais de creació, les galeries d'art, els museus i espais de presentació patrimonial, les biblioteques, arxius, llibreries, i espais públics on es desenvolupen manifestacions culturals de tota mena. L'experiència s'estén també a les empreses productores de cinema, de televisió, d'espectacles teatrals, d'editorials, de la indústria del videojoc, la producció musical, i els serveis associats al turisme, la cultura popular i la gestió del lleure.   

Avui podem certificar que el 100% del sector cultural està aturat. A la impossibilitat de generar ingressos o de continuar oferint els serveis bàsics a la ciutadania, s'uneix l'enorme dificultat per a mantenir a curt i mitjà termini les estructures productives i els serveis bàsics de funcionament que són les que creen les condicions per a l'adequat funcionament dels sectors culturals. Constatem que els artistes, creadors, gestors, conservadors i investigadors, que el conjunt de treballadors de la cultura, no només ja no disposen de les condicions per donar sortida als seus treballs sinó que, a més, una gran majoria no reben cap ingrés, o les seves organitzacions estan patint enormes dificultats de finançament que posen en risc la seva continuïtat. A la situació de dèficit en el finançament de la cultura, la manca d’una llei de patrocini, mecenatge i participació social, s’hi afegeix ara la crisi pandèmica global. Podem asseverar que els sectors culturals es troben davant del moment més difícil i decisiu de la seva història.   

El sector cultural ha estat clau per ajudar a edificar valors essencials en la societat com són el pluralisme, la convivència, la tolerància, el respecte, la llibertat d'expressió, la crítica i l'educació. Però recordem que la cultura no és una despesa: és una inversió, i que és també un sector econòmic important (3,5 % del PIB) que, a més, afecta de manera important l’enfocament d’altres sectors, com el turisme i el comerç.   

Tots aquests aspectes són els que ens impulsen a reclamar amb promptitud les següents mesures:   

Peticions   

1. La cultura és un dret recollit per la declaració Universal dels Drets Humans, i un bé de primera necessitat, i així ha de quedar establert en totes les normes del nostre país, a partir d’ara i pel futur. 

2. Això comporta que ha d’estar protegida, impulsada i promocionada, amb uns recursos suficients i adequats a aquesta importància. 

3. La cultura hauria d’integrar-se en els plans estratègics de desenvolupament territorial, social i econòmic. 

4. Calen mesures de “xoc” destinades a injectar recursos en el sector amb caràcter immediat. Més enllà de l’endeutament per sortir de la crisi caldrà actuar de manera urgent per preservar tot el teixit cultural, amb especial atenció a la preservació del joc de forces equilibrades entre el sector públic i el privat. 

5. Són imprescindibles mesures de protecció tant dels artistes, creadors, tècnics i gestors, com de les empreses, entitats i institucions culturals, font de riquesa i treball de moltes persones. 

6. Cal una coordinació estratègica que impliqui als departaments de Cultura, Salut, Educació, Empresa, Treball, Territori i Interior, en la planificació de la recuperació de l’activitat, per no estigmatitzar els espais culturals, com va succeir en l’inici d’aquesta crisi. Caldrà pactar amb el sector les condicions en les quals es planteja la tornada, així com els protocols de seguretat que generin confiança al públic. 

7. Cal una gran campanya de comunicació i màrqueting dirigida a recuperar el públic cultural sensibilitzant-lo de la necessitat de la seva complicitat per generar una viabilitat dels sectors culturals el més aviat possible. 

8. Cal començar a treballar en iniciatives legislatives que permetin disposar d’una llei de Mecenatge, Patrocini i Participació social que esdevingui un veritable estímul per la participació de les persones físiques com jurídiques en el finançament de la cultura. 

9. Cal posar-se a treballar en l’actualització del marc normatiu que afecta els sectors de la cultura, aprofitant els potencials reals de desenvolupament estratègic del model econòmic, social i territorial. 

10. Volem ser considerats tan necessaris com ho hem estat per superar aquest confinament. Ara, però, toca a les administracions posar les eines, les lleis i els recursos per ajudar al sector cultural.   

Barcelona, 20 d’abril de 2020  

Primeres 150 organitzacions signants  

AADPC Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya Acadèmia Catalana de la Música Acadèmia del Cinema Català ACCA Associació Catalana de Crítica d'Art ACET Associació Catalana d'Escoles de Teatre ACGC Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya Actua Cultura 2% ACMIPE Associació Catalana de Mags, Il·lusionistes Professionals i Empresaris ACPDC Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya Ad'EC Associació d’Escenògrafs de Catalunya ADETCA Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya Adhoc Cultura Àgora Serveis Culturals SL Agrupament d'Esbarts Dansaires AMC Associació de Museòlegs de Catalunya Amics de la UNESCO de Barcelona Amics dels Museus de Catalunya AMJM Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya  aMt Associació de Músics de Tarragona APAC Associació de Professionals de l'Audiovisual Català APECAT Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans APEIJ-Xarxa Gavà. Associació per a la Promoció de l'espectacle infantil i juvenil a Gavà APGCC Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya ARC Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya Arç Cooperativa Àrea, Espai de Dansa i Creació Art Barcelona - associació de galeries Associació Cultural Calaix de Sastre de Sant Feliu de Llobregat Associació Cultural El Galliner de Manresa (Toc d'Espectacles) Associació Cultural Viu el Teatre Asociación cultural espai ku Asociación Cultural Planetababel Associació Amics del Caganer Associació Casal Corpus Grup de Teatre Associació Casal Font d'en Fargues Associació Camera Musicae Associació d'Artesans d'Ofici del Poble Espanyol Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell de Ripollet Associació EL COR CANTA Associació LiceXballet Associació LIVEMEDIA Associació Musical Andreuenca Associació Mundoanimado Associació Musical Aula de So Associació Musical Windu Associació Professional de Músics de Catalunya Areavisual.cat Ateneu Barcelonès Ateneu Popular de Ponent de Lleida Ateneu Santfeliuenc Ateneu Torrellenc Barnasants Catalunya Film Festivals CCEPC Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana CECAAC, Centre Experimental de la Cinematografia i les Arts Visuals de Catalunya CECS Centre d'Estudis Comarcals del Segrià Centre Moral d'Arenys de Munt Centre Moral i Cultural del Poblenou CIATRE Associació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya Clúster Audiovisual de Catalunya Colla jove gegantera de Santa Bàrbara CPAC Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya Col·legi de Directors de Catalunya Confederació Sardanista de Catalunya Cor de Ponent Coral Font d'en Fargues CoWorkNexus Project Daniel Berdala Art Shop Editorial Les Hores EDITORS.CAT Associació d'Editors en Llengua Catalana El Círcol de Badalona Esbart Sabadell Dansaire Escola de Ballet Eulàlia Blasi Espai SI Prize Espai Valldeburg El Àlamo creative management Ens de l'Associacionisme Cultural Català EtcA Escola de teatre i circ d'Amposta Escola municipal de dansa de Celrà FAC Federació d'Ateneus de Catalunya FAD Foment de les Arts i del Disseny Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional de Barcelona Vella i La Casa dels Entremesos FCSM Federació Catalana de Societats Musicals Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya Federació Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya Federació Pessebres Vivents de Catalunya Federació Sabadell Cultura Foment del Treball Nacional Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Sèquia Fundació Amics del MNAC Fundació Antiga Caixa Manlleu Fundació Antigues Caixes Catalanes Fundació Arqueològica Clos Fundació Ars Fundació Bosch i Cardellach Fundació Carulla Fundació Catalunya la Pedrera Fundació Conservatori Liceu Fundación First Team Fundació Institut d'Estudis Nord Americans Fundació Interarts Fundació Kreanta Fundació La Roda Fundació Orfeó Català Palau de la Música Catalana Fundació Orfeó Lleidatà Fundació Pau Casals Fundació Taller de Músics Fundació Vila Casas Fundació Xarxa d'Espectacles infantils i juvenils de Catalunya GEMC Gremi d'Editorials de Música de Catalunya GGAC Gremi de Galeries d'Art de Catalunya Gremi de Cinemes de Catalunya Ismes Galeria d'Art La Farinera, Ateneu del Clot Llegir en Català. Associació d'Editorials Independents Lluïsos de Gràcia Lluïsos d'Horta Museu Episcopal de Vic nunArt Gràcia Pa amb Xocolata - Teatre PAC Associació Plataforma d’Arts de Carrer PAC Productors Audiovisuals de Catalunya PAF Productors Assoc. de Fonogrames PIMEC Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya PROA Productors Audiovisuals Federats Proeval Propostes Artístiques, SL Reial Cercle Artístic de Barcelona scannerFM Seminario de Cultura Mexicana en Barcelona SWAB Barcelona Art Fair Talaeia Cultura TPK Art i Pensament Contemporani TRÀNSIT projectes TRESC - Comunitat de Cultura TTP Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics Ull de Teatre, Grup Escènic / Xarxa Ulldecona Xarxa Abrera Xarxa Capellades Xarxa Corbera de Llobregat Xarxa d'Espectacles d'Esparreguera Xarxa Igualada Xarxa Llagostera Xarxa Martorell Xarxa Sant Feliu de Llobregat Xarxa Tremp Xarxa Vilafranca del Penedès FEAGC Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Gestión Cultural

Categories
Manifest

Declaració del Cercle de Cultura als consistoris catalans constituïts

Els resultats de les darreres eleccions municipals indiquen clarament una major exigència ciutadana per millorar l'assignació dels recursos públics. Des del Cercle de Cultura valorem els efectes positius que aquest procés de renovació democràtica pot tenir sobre la governança pública. Tanmateix, en aquestes circumstàncies, volem que es tinguin presents els decennis de precarització de la cultura i del sector cultural a Catalunya. Correspon a l'Administració Pública (a tots els seus nivells de govern) contribuir a enfortir la cultura de manera que esdevingui, en correspondència amb els últims segles, un dels principals eixos vertebradors de la societat. Considerem que aquesta tasca és absolutament indefugible, i ho diem des d'una associació que, sense interessos sectorials o patronals, pretén observar i analitzar la cultura en totes les seves dimensions. Per això, el Cercle de Cultura reclama als consistoris recentment constituïts i als equips polítics que dirigiran les seves polítiques culturals que s'esforcin per situar la cultura en un lloc central de les seves estratègies municipals, i que incrementin de manera suficient els recursos que se li han destinat en els darrers temps per tal d'homologar el seu nivell als estàndards europeus vigents. En conseqüència, considerem que: 1. Cal que els responsables municipals intervinguin per fer que les dinàmiques públiques, junt amb les nombroses iniciatives privades que actuen en l'àmbit de la cultura, garanteixin el màxim desplegament del teixit cultural i promoguin l'autonomia, la diversitat i el pluralisme de la cultura. 2. Cal que promoguin l'equilibri, tan necessari, entre els processos de formació, creació, producció i distribució dels continguts culturals, per assegurar que tots els ciutadans hi tinguin un accés equitatiu. 3. Cal que considerin les activitats culturals i creatives com un vector de promoció de riquesa social i econòmica i de creació de treball, en el marc de les prioritats per a convertir Catalunya en país capdavanter. 4. Finalment, cal que acordin amb els diversos agents implicats les línies estratègiques més pertinents per tal de potenciar adequadament, a mitjà i llarg termini, l'evolució de les diverses activitats culturals a Catalunya. El Cercle de Cultura creu que el compliment d'aquests punts és absolutament indispensable, perquè –tots ells- són la garantia per a la consolidació de la vida cultural a Catalunya i per el seu procés de modernització, dins de l'actual context global de transició social i tecnològica.

Categories
Manifest

Declaració de Catalunya per la cultura

LES LÍNIES VERMELLES DE LA CULTURA A CATALUNYA Acord marc entre les forces polítiques catalanes i els sectors de la cultura per assegurar el futur del sistema cultural català

Categories
Manifest

Declaració sobre la reiterada negativa del govern espanyol a modificar l’IVA cultural

La pujada de l’IVA que grava el consum cultural al tipus general vigent a Espanya des del mes de setembre de l’any 2012 ha tingut tres efectes dramàtics sobre el sector cultural. Una pèrdua constant de públic que ens situa dos anys després en una baixada acumulada de prop del 40% de consumidors. Una disminució de la capacitat per a produir nous continguts que es tradueix en elevades xifres d’atur i precarietat laboral. Una pèrdua, difícilment recuperable, d’estructura empresarial pròpia en sectors determinants per a la construcció d’imaginaris col·lectius com el cinema i la música, amb la consegüent colonització que suposa l’ocupació d’aquest espai per produccions internacionals gestionades des de les grans multinacionals de la distribució cultural. Cal afegir a aquests efectes tràgics, derivats de la pujada de l’IVA de la cultura, la incontestable certesa que la recaptació impositiva agregada que sorgeix del negoci cultural espanyol s’ha reduït, de la qual cosa es dedueix la nul·la eficàcia d’una mesura tan absurda i involucionista com incompetent. El sector cultural no pot fer altra cosa que esperar que el sentit comú s’imposi. Però tota espera té un termini de caducitat. 1. Com que les noves tecnologies afavoreixen de manera creixent l’accés universal i gratuït als continguts culturals, incrementar els preus del consum cultural, a més de ser impossible, genera desafecció cultural. 2. La globalització converteix el producte cultural dels grans distribuïdors internacionals en un contingut permeable als mercats locals. El talent local i, en conseqüència, la nostra identitat cultural, estan greument afectats per un perill de colonització. I la fugida d’artistes, tècnics i professionals de les arts i la cultura a la recerca de mercats exteriors, lluny d’esdevenir un sinònim d’èxit desertitza el nostre potencial industrial i la nostra capacitat per a competir en els mercats nacionals i internacionals. Tot plegat té múltiples respostes i diferents abordatges, però n’hi ha un d’indiscutible: disminuir el gravamen que actualment afecta el consum finalista de la cultura i reduir l’IVA cultural fins a una xifra homologable als estàndards europeus.

Categories
Manifest

Declaració a favor de l’impost de connectivitat digital

Dies abans de les darreres eleccions al Parlament de Catalunya, el Cercle de Cultura va proposar als partits polítics catalans signar la Declaració Catalunya per la Cultura, un manifest on s’assenyalen les línies vermelles que cal no travessar per mantenir el pols cultural català. Aquest document va ser signat pels principals partits de l’arc parlamentari català i posa de manifest el seu compromís polític per mantenir vigent, malgrat la crisi, una política cultural activa i responsable. Un dels punts que la Declaració esmenta és la necessitat de cercar noves vies de finançament que assegurin una major complicitat entre els sectors empresarials i la creació de continguts culturals. En aquesta direcció la Conselleria de Cultura ha endegat l’estudi d’una proposta d’impost sobre la connectivitat digital que hauria de permetre la creació d’un fons essencialment adreçat a finançar la producció audiovisual catalana. L’impost de connectivitat permet donar continuïtat econòmica a la cadena de valor dels continguts digitals en la mesura que compromet les parts que operen comercialment amb aquests continguts a generar un sistema de finançament sostenible. Per això convé que aquesta proposta deixi inequívocament clar que el subjecte impositiu són les empreses de telecomunicacions i de cap manera els ciutadans a través del rebut que correspon al seu consum. La creació d’aquest fons requereix la complicitat expressa de les operadores de telecomunicacions, que són en darrera instància les principals distribuïdores de continguts digitals. També requereix la complicitat responsable dels partits polítics per tal de facilitar el consens indispensable que una mesura d’aquesta transcendència necessita per a la seva aplicació immediata. Un impost de connectivitat, que no pas un cànon a les baixades de continguts, suposa una model impositiu proper al mecenatge per a un sector determinant per al futur cultural del país i un pas definitiu per complementar el finançament de la cultura des de la nova economia que prové del negoci digital. El Cercle de Cultura valora positivament aquesta proposta i encoratja les diverses parts implicades a cercar les vies de negociació necessàries per endegar aquesta mesura a curt termini.