Categories
Notícies

L’Ateneu Barcelonès s’adhereix al programa Catalunya 2020. Fòrum de reflexió sobre la cultura catalana

Dilluns 22 de febrer, s’ha celebrat a la sala de juntes del Cercle d’Economia, l’acte de presentació de l’Ateneu Barcelonès al Cercle de Cultura, que ha servit com a primer pas dels preparatius de la proposta Cultura 2020. Fòrum de reflexió sobre la cultura catalana. L’acte s’inicià amb les intervencions del president del Cercle de Cultura Francesc Bellmunt; de Lluís Bonet, membre de la comissió de continguts del Cercle de Cultura, que presentaren els objectius de la proposta Catalunya 2020, i de Patrícia Gabancho, vicepresidenta primera de l’Ateneu Barcelonès, qui subratllà la importància de la cultura dins el món educatiu, així com defensa que la cultura ha de ser considerada un servei públic, per la qual cosa s’han de reforçar les actuals polítiques culturals i impulsar-ne de noves. Després d’aquestes intervencions s’obrí un torn d’intervencions entre els assistents, que aportaren diversos punts de vista sobre les temàtiques i enfocaments que hauria de prioritzar la proposta presentada. Cultura 2020. Fòrum de reflexió sobre la cultura catalana té com a objectiu fer de la cultura un dels principals eixos vertebradors del país, i s’articularà en diverses activitats al llarg del 2016 i 2017 sobre els temes cabdals de la cultura, tant per diagnosticar-los com per aportar solucions als problemes plantejats. Un debat sobre la cultura que serà organitzat i pensat des de les entitats i no des dels poders públics. L’Ateneu Barcelonès és la primera entitat que s’ha adherit a aquesta iniciativa del Cercle de Cultura, que buscarà inicialment la participació d’altres entitats del teixit cultural que també siguin transversals en el seu àmbit d’actuació per impulsar aquest programa, per tal de superar el marc de les relacions entre el sector públic i el privat per oferir una mirada integral de la cultura, pensant en el conjunt dels seus operadors, sectors creatius, i el nou escenari digital.

Categories
Notícies

Acte de presentació de l’Ateneu Barcelonès. Primer pas dels preparatius de CULTURA 2020. Fòrum de reflexió sobre la cultura catalana

Dilluns 22 de febrer, a les 19h., a la sala d’actes del Cercle d’Economia se celebrarà l’acte de presentació de l’Ateneu Barcelonès al Cercle de Cultura, a càrrec de la seva vicepresidenta, la periodista i escriptora Patrícia Gabancho, i del president del Cercle de Cultura, Francesc Bellmunt. En relació a aquest acte, Francesc Bellmunt ha avançat als socis i sòcies de l’entitat que l’objectiu de l’acte va més enllà de l’estricta presentació de l’Ateneu Barcelonès, anunciant els preparatius d’una ambiciosa proposta: CULTURA 2020, Fòrum de reflexió sobre la cultura catalana. “A partir d’una iniciativa sorgida en el si de la Comissió de Continguts de la nostra associació vaig transmetre a la Junta la proposta d’organitzar un seguit d’actes de reflexió cultural que, en unes jornades finals, recollissin de manera propositiva les inquietuds, necessitats i projectes del món cultural a Catalunya. Disposem d’un primer enunciat que inicialment resumeix les intencions centrals de la proposta CULTURA 2020 Fòrum de reflexió sobre la cultura catalana, Barcelona 2016-2017”. Bellmunt  ha afegit que “davant de les circumstàncies que viu la cultura al nostre país, el Cercle de Cultura vol activar al màxim, des de la seva posició independent, les energies estratègiques d’un nombre significatiu de persones vinculades a les principals associacions de Catalunya amb l’objectiu de fer de la cultura un dels principals eixos vertebradors del país.L’ambició del projecte Cultura 2020, tant en els seu aspecte organitzatiu com en el de l’elaboració dels continguts, requerirà un ampli compromís de participació. Iniciem aquest camí amb il·lusió el dia 22 d’aquest mes, presentant la primera associació que ha decidit compartir aquesta idea amb nosaltres, l’Ateneu Barcelonès”. Per la seva banda, Patrícia Gabancho farà esment a que “les estratègies de la cultura han de sortir de la comunitat cultural per servir i vertebrar la societat. Els Ateneus hi són peces clau, perquè són el pont entre el món cultural que genera propostes i la gent que les rep i que hi participa. Per tant, han de jugar un paper actiu en la tasca de posar la cultura al centre de la societat, amb la col·laboració de les institucions. L’Ateneu Barcelonès, que és el degà d’aquestes institucions, pretén ser un dinamitzador, un receptor d’idees i la casa dels debats. Només ho pot fer establint col·laboració amb altres entitats”.