Categories
Opinió

Política cultural: per un debat operatiu.

Malgrat algunes declaracions retòriques, el paper de la cultura en la societat, i el de la política cultural en el marc de les polítiques públiques, continua sent molt limitat al nostre país, en molts casos gairebé marginal. I la crisi dels darrers anys, ha agreujat la situació amb la reducció del consum i del recursos públics i algunes regulacions desfavorables. Per altra banda, diversos factors han contribuït a la modificació de certes percepcions sobre el model cultural: entre d’altres, la pròpia crisi de legitimitat de la política que impacta sobre el govern de les institucions culturals; la divergència (real o aparent) del mercat (o les indústries culturals) i la creació (o les arts); la contraposició de la cultura comunitària i la cultura professional, l’abast i virtualitat del proteccionisme cultural davant una globalització cada vegada més banal, l’encaix de la diversitat en entorns altament multiculturals i, sovint, conflictius…     I la major part d’aquestes qüestions no són cap singularitat catalana o espanyola sinó que formen part de l’agenda de molts països i organitzacions internacionals. Els models de política cultural més avançats, que han estat la referència dels darrers trenta anys, evidencien les seves limitacions, el seu esgotament i un munt de dubtes. És per això que estats com Irlanda, per esmentar-ne un de dimensions i característiques similars a Catalunya, s’han plantejat, des de finals de 2015, una revisió integral de la seva política cultural apel·lant directament els experts i els artistes o, per citar un esdeveniment encara més recent, només cal veure el programa de debat de la Conferència Internacional de Recerca sobre política cultural celebrada el passat mes de juliol a Seül. En el nostre cas, cal tenir en compte que els darrers cinc anys s’han produït algunes iniciatives d’anàlisi, debat i temptativa de consens, sota el format de pla estratègic global o d’acord nacional per a la cultura, que han implicat taules de debat amb la participació de centenars de persones o la participació de la Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya. En aquest context, plantejar ara mateix un debat global sobre el sector cultural català és redundant o innecessari? I, si la resposta és que, amb uns objectius acotats i precisos, val la pena abordar-ho, es planteja una altra qüestió: a qui li correspon fer-ho? La proposta de que el debat pivoti preferentment sobre els professionals de la cultura –creadors, emprenedors, investigadors i gestors- té diverses avantatges: garanteix la consideració prioritària dels problemes reals generals i sectorials, la independència d’una reflexió sense cotilles, la recerca d’opcions factibles i el compromís de la societat cultural. Cultura 2025 – el nom del document irlandès- ho expressa de forma sintètica: “aspira a proveir una base cultural sòlida i inclusiva a la societat i el reconeixement que la cultura crea valors socials tangibles, promou el benestar i suposa directament i indirecta un impacte econòmic; també assolir un increment de la participació individual i comunitària..” Esteve León, coordinador general del Fòrum Cultura 2020 impulsat pel Cercle de Cultura

Categories
Notícies

Fòrum Cultura 2020: un any de preparatius per davant

El Fòrum Cultura 2020, adreçat als gestors culturals, entitats, responsables polítics i institucionals i al conjunt de persones que actuen o els interessa el paper de la cultura a la nostra societat, comença els seus preparatius, coordinats per una comissió del Cercle de Cultura integrada per Ezequiel Baró, Francesc Bellmunt, Lluís Bonet, Xavier Bru de Sala, Jaume Colomer, Xavier Marcé, Fèlix Riera, i Esteve Leon que en farà de coordinador general. Aquest Fòrum tindrà el seu punt culminant amb la celebració de la 1a Conferència de la Cultura Catalana durant la primera meitat del 2017, amb un triple objectiu: poder recuperar la centralitat de la cultura com a valor públic; que el sistema cultural sigui considerat eix vertebrador de la nostra societat; i que el sector cultural encari amb èxit els reptes de futur de la revolució digital. A partir del mes de setembre, el Fòrum Cultura 2020, que estarà liderat per una taula permanent de més d’un centenar de persones destacades del sector, iniciarà el procés de debat i reflexió. Un procés que tindrà 8 eixos temàtics centrals: el foment, sostenibilitat i projecció de la creativitat; la dinamització i ampliació local i internacional dels mercats culturals; la governança i funció social dels equipaments culturals; la capitalitat cultural de Barcelona; les pràctiques culturals i l’experiència dins el món educatiu; el paper dels mitjans i xarxes de comunicació social; criteris, nous recursos i necessitats de finançament; i l’avaluació i perspectives de futur de les polítiques culturals. Just després de les vacances d’estiu, els detalls del projecte i calendari del Fòrum Cultura 2020 seran presentats als socis i sòcies del Cercle de Cultura.  

Categories
Notícies

Acte de presentació de l’Ateneu Barcelonès. Primer pas dels preparatius de CULTURA 2020. Fòrum de reflexió sobre la cultura catalana

Dilluns 22 de febrer, a les 19h., a la sala d’actes del Cercle d’Economia se celebrarà l’acte de presentació de l’Ateneu Barcelonès al Cercle de Cultura, a càrrec de la seva vicepresidenta, la periodista i escriptora Patrícia Gabancho, i del president del Cercle de Cultura, Francesc Bellmunt. En relació a aquest acte, Francesc Bellmunt ha avançat als socis i sòcies de l’entitat que l’objectiu de l’acte va més enllà de l’estricta presentació de l’Ateneu Barcelonès, anunciant els preparatius d’una ambiciosa proposta: CULTURA 2020, Fòrum de reflexió sobre la cultura catalana. “A partir d’una iniciativa sorgida en el si de la Comissió de Continguts de la nostra associació vaig transmetre a la Junta la proposta d’organitzar un seguit d’actes de reflexió cultural que, en unes jornades finals, recollissin de manera propositiva les inquietuds, necessitats i projectes del món cultural a Catalunya. Disposem d’un primer enunciat que inicialment resumeix les intencions centrals de la proposta CULTURA 2020 Fòrum de reflexió sobre la cultura catalana, Barcelona 2016-2017”. Bellmunt  ha afegit que “davant de les circumstàncies que viu la cultura al nostre país, el Cercle de Cultura vol activar al màxim, des de la seva posició independent, les energies estratègiques d’un nombre significatiu de persones vinculades a les principals associacions de Catalunya amb l’objectiu de fer de la cultura un dels principals eixos vertebradors del país.L’ambició del projecte Cultura 2020, tant en els seu aspecte organitzatiu com en el de l’elaboració dels continguts, requerirà un ampli compromís de participació. Iniciem aquest camí amb il·lusió el dia 22 d’aquest mes, presentant la primera associació que ha decidit compartir aquesta idea amb nosaltres, l’Ateneu Barcelonès”. Per la seva banda, Patrícia Gabancho farà esment a que “les estratègies de la cultura han de sortir de la comunitat cultural per servir i vertebrar la societat. Els Ateneus hi són peces clau, perquè són el pont entre el món cultural que genera propostes i la gent que les rep i que hi participa. Per tant, han de jugar un paper actiu en la tasca de posar la cultura al centre de la societat, amb la col·laboració de les institucions. L’Ateneu Barcelonès, que és el degà d’aquestes institucions, pretén ser un dinamitzador, un receptor d’idees i la casa dels debats. Només ho pot fer establint col·laboració amb altres entitats”.