Categories
Activitats

La taula sobre cultura i educació del Fòrum Cultura 2020 clou els seus debats

Dijous 31 de maig, la taula sobre educació i cultura del Fòrum Cultura 2020, que ha estat coordinada per Gemma Carbó, celebrà la seva segona i darrera sessió de treball a la seu de l’ESMUC. Aquesta segona reunió serví per concretar propostes d’actuació en aquest àmbit, a partir de les reflexions fetes a la reunió anterior. Entre d’altres temes, es va treballar els àmbits dels currículums escolars i els recursos necessaris en l’àmbit educatiu i pedagògic, tant econòmics com professionals. Al llarg d’aquestes sessions hi han participat professionals i experts de molts diversos àmbits educatius i culturals com Núria Sempere, Núria Aidelman, Toni Monegal, Patricia Caicedo, Alfons Martinell, Pilar Giró, Mireia Mayolas, Eduard Miralles, Eugènia Argimon, Javier Brun, Teresa Llobet, Alejandro Santaflorentina, Ignasi Gómez o Joan Manuel del Pozo, juntament amb Jordi Pardo i Segimon Borràs. Les aportacions d’aquesta taula de debat s’incorporaran al treball conjunt del Fòrum Cultura 2020 que continuarà desenvolupant-se amb noves taules temàtiques al llarg de l’any.  

Categories
Activitats

La taula de debat sobre educació i cultura del Fòrum Cultura 2020 inicia els seus treballs

Dimarts 22 de maig, la seu de l’ESMUC va acollir la primera sessió de la taula de debat sobre cultura i educació del Fòrum Cultura 2020, que està coordinada per Gemma Carbó, qui ha assenyalat que “d’acord amb el darrer informe de la Relatora Especial per als Drets Culturals del Consell de Drets Humans, el poder transformador de l’art i la cultura radica en la natura de l’experiència estètica que vincula les facultats cognitives amb els sentits i les emocions generant oportunitats per aprendre, reflexionar, experimentar i acceptar la complexitat. Són moltes les veus expertes i professionals que reclamen avui repensar el rol de la diversitat d’expressions culturals i llenguatges artístics en els processos d’educació al llarg de la vida.” Els treballs d’aquesta taula temàtica, que prosseguiran el dia 31, tindran els següents eixos: La coordinació entre polítiques, departaments, institucions i programes educatius i culturals. La reivindicació del valor social de l’educació artística i cultural alhora que científica (de STEM a STEAM). L’actualització de programes de formació de mestres, educadors i professionals de la cultura i les arts L’adopció de mesures específiques per a la implementació de la vuitena competència clau que és la del coneixement i expressió cultural o artística La consideració de les tecnologies digitals com a oportunitat per a noves estratègiques educatives artístiques-culturals. Carbó ha destacat que els “exemples de bones pràctiques i projectes innovadors a Catalunya són impulsats en bona part per les entitats socioculturals com és habitual en la nostra història, però per consolidar els avenços i garantir els canvis en les polítiques públiques cal reclamar la implicació de tots els sectors de la societat”.