Categories
Activitats

La taula de debat sobre educació i cultura del Fòrum Cultura 2020 inicia els seus treballs

Dimarts 22 de maig, la seu de l’ESMUC va acollir la primera sessió de la taula de debat sobre cultura i educació del Fòrum Cultura 2020, que està coordinada per Gemma Carbó.

Dimarts 22 de maig, la seu de l’ESMUC va acollir la primera sessió de la taula de debat sobre cultura i educació del Fòrum Cultura 2020, que està coordinada per Gemma Carbó, qui ha assenyalat que “d’acord amb el darrer informe de la Relatora Especial per als Drets Culturals del Consell de Drets Humans, el poder transformador de l’art i la cultura radica en la natura de l’experiència estètica que vincula les facultats cognitives amb els sentits i les emocions generant oportunitats per aprendre, reflexionar, experimentar i acceptar la complexitat. Són moltes les veus expertes i professionals que reclamen avui repensar el rol de la diversitat d’expressions culturals i llenguatges artístics en els processos d’educació al llarg de la vida.” Els treballs d’aquesta taula temàtica, que prosseguiran el dia 31, tindran els següents eixos: La coordinació entre polítiques, departaments, institucions i programes educatius i culturals. La reivindicació del valor social de l’educació artística i cultural alhora que científica (de STEM a STEAM). L’actualització de programes de formació de mestres, educadors i professionals de la cultura i les arts L’adopció de mesures específiques per a la implementació de la vuitena competència clau que és la del coneixement i expressió cultural o artística La consideració de les tecnologies digitals com a oportunitat per a noves estratègiques educatives artístiques-culturals. Carbó ha destacat que els “exemples de bones pràctiques i projectes innovadors a Catalunya són impulsats en bona part per les entitats socioculturals com és habitual en la nostra història, però per consolidar els avenços i garantir els canvis en les polítiques públiques cal reclamar la implicació de tots els sectors de la societat”.