post11
Actualitat

Presentarem a escala europea aquesta nova versió del manifest a favor de la cultura. L'objectiu és que hagi una presa de consciència de la necessitat de millorar el finançament, cooperació, promoció i gestió estratègica dels sectors de la cultura a tots els estats membres de la UE, per situar la cultura en una posició de major centralitat institucional. Les adhesions d'institucions, empreses i entitats culturals a aquest manifest europeu es poden formalitzar des d'aquest formulari (cliqueu sobre el text anterior). A hores d'ara, ja en són 43 les organitzacions signants.

post11
Actualitat

El Cercle de Cultura promou aquest manifest en què s'insta a les administracions públiques, tant catalanes com espanyoles i de la Unió Europea, a impulsar un conjunt de mesures que permetin el manteniment del teixit productiu i l’activitat dels sectors culturals per garantir la continuïtat de la feina desenvolupada per creadors, artistes i treballadors de la cultura, associacions i de tots aquells ciutadans que hi participen a través de la cultura popular i tradicional. Aquestes mesures s'expliciten al final del manifest en 10 peticions concretes i ja compta amb l'adhesió de 136 entitats, organitzacions i associacions del món cultural i econòmic.