post11

El Premi, convocat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes i el BBVA, s’adreça a empreses, entitats, equipaments i professionals que han generat noves propostes culturals o han incorporat nous plantejaments a la seva activitat davant la pandèmia.

post11

En favor de la cultura com factor estratègic de superació de la crisi del COVID-19, obert a totes les institucions, entitats no governamentals, empreses, artistes, creadors, intel·lectuals, tècnics i gestors culturals de tots els Estats membres de la Unió Europea / A favor de la cultura como factor estratégico de superación de la crisis del COVID-19, abierto a todas las instituciones, entidades no gubernamentales, empresas, artistas, creadores, intelectuales, técnicos y gestores culturales de todos los Estados miembros de la Unión Europea.

post11
Actualitat

Declaració de Cultura Segura en el que es reclama que es rectifiqui immediatament la decisió sobre el tancament dels espais i activitats culturals, donat que s'estan complint amb totes les mesures i no hi ha cap cas de contagi. Així com que no se suspengui l’activitat cultural segura de l’estiu, entre d'altres mesures.

post11
Opinió

Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals i vicepresident del Cercle de Cultura, ha estat una de les personalitats del món cultural que ha participat en la sèrie de reflexions sobre el futur del sector "La cultura en 300 paraules" impulsada pel CoNCA.

post11
Actualitat

In support of culture as a strategic factor in overcoming the COVID-19 crisis that is open to all institutions, NGOs, companies, artists, creators, intellectuals, technicians and cultural managers of all European Union Member States / En faveur de la culture comme facteur stratégique pour surmonter la crise COVID-19, ouvert à toutes les institutions, organisations non gouvernementales, entreprises, artistes, créateurs, intellectuels, techniciens et administrateurs culturels de tous les États membres de l'Union européenne.