Manifest Més Cultura! Més Europa! Més cultura en el rellançament del projecte de la Unió Europea / Manifiesto ¡Más Cultura, Más Europa! Más cultura en el relanzamiento del proyecto de la Unión Europea

Formulari per a l'adhesió de creadors, professionals, institucions, empreses i entitats del món de la cultura (cliqueu sobre el text anterior)

Formulario para la adhesión de creadores, professionales, instituciones, empresas y entitades del mundo de la cultura (clicar sobre el texto anterior)

La versión en castellano del manifiesto está situada debajo del texto en lengua catalana.


Manifest "Més Cultura! Més Europa! Més cultura en el rellançament del projecte de la Unió Europea"

PRESENTACIÓ
La crisi pandèmica que estem vivint i les seves conseqüències socials i econòmiques han posat de manifest relleu la importància de la cultura per superar la crisi. La cultura s’ha mostrat com l’espai més valuós per retrobar valors com la superació, creativitat, sensibilitat, esforç, solidaritat, diàleg. Però també ens ha situat davant de moltes de les febleses dels sectors de la cultura i de les arts. Un fet que hem de corregir per aprofitar, i també la seva força i potencial pel rellançament d’un projecte de la Unió Europea i la qualitat de vida de la ciutadania.
La diversitat i riquesa cultural d’Europa és un element fonamental per superar aquesta profunda crisi, que afecta a tots els països, i que implica les responsabilitats de les administracions locals, regionals, autonòmiques, federals i estatals de tots els estats membres.
La cultura no és una despesa. És una inversió. És un àmbit fonamental per a la defensa d’una forma de vida en la que les persones són la prioritat. La cultura, en les seves diverses expressions, és un element essencial de l’estil i qualitat de vida dels europeus.
Cada Estat membre té reptes i circumstàncies diferents. Però tots els ciutadans europeus tenen en la cultura un element comú per a la construcció de dignitat, progrés, qualitat de vida, i també desenvolupament econòmic i competitivitat.
L’objectiu d’aquesta iniciativa, oberta a tothom, és crear un estat d’opinió i instar a posar en marxa un procés de diàleg i d’actuació liderades des de cada país, però que posin en comú la importància de les arts i la cultura en l’enfortiment del projecte de la Unió Europea, com un projecte comú de pau i seguretat, democràcia, progrés i defensa dels drets humans.
Les institucions, entitats, organitzacions, empreses i operadors de les arts i la cultura hem d’oferir un procés de diàleg i col•laboració amb les diferents administracions que permeti situar la cultura en una posició de major centralitat institucional, econòmica i social.
Aquesta iniciativa, impulsada des del Cercle de Cultura de Barcelona, es va posar en marxa el 23 d’abril, i avui està encapçalada per la Federación Estatal de Entidades de Gestión Cultural d’Espanya (Madrid), el projecte A Soul for Europe (Berlin), l’European Festivals Association (Brussel•les) i la Fundación Alternativas (Madrid) i compta amb el suport de personalitats vinculades a la cultura i a les institucions europees. 
És una iniciativa oberta que vol compartir el lideratge amb totes les institucions, organitzacions i professionals que s’hi vulguin adherir. Es tracta de sumar esforços entre tots els sectors de les arts i de la cultura i d’altres directament vinculats com l’economia creativa, la innovació o el turisme, de cadascun dels països de la Unió Europea. Junts serem més forts. Més Cultura! Més Europa! 
 
MANIFEST
Un manifest en favor de la cultura com factor estratègic de superació de la crisi del COVID-19, obert a totes les institucions, entitats no governamentals, empreses, artistes, creadors, intel·lectuals, tècnics i gestors culturals de tots els Estats membres de la Unió Europea.
Segons la Declaració Universal dels Drets Humans la cultura és un dret de totes les persones. En la construcció del projecte de la Unió Europea, la riquesa i diversitat d’expressions culturals són un factor fonamental de dignitat i qualitat de vida, i un element clau per a la creació de desenvolupament econòmic, competitivitat i d’impuls de la innovació.
El sectors de la cultura estan patint un crisi que no té precedents històrics. Ni durant els conflictes bèl•lics del segle XX l’activitat cultural Europea no havia estat tant afectada com ho està per efecte de la pandèmia del COVID-19. Els museus, biblioteques, editorials, galeries, d’art, teatres, cinemes, sales de concert, ball, festivals, fires, circ, manifestacions populars i tot tipus d’expressions i projectes culturals han sofert uns efectes importantíssims que amenacen tant la continuïtat dels artistes, creadors, professionals, empreses, entitats i institucions, i afectaran greument el futur immediat de les formes de relació i accés cultural.
La Unió Europea és un projecte de pau, seguretat, cooperació i progrés que ha permès una de les etapes de major prosperitat i qualitat de vida per al conjunt de la ciutadania de tots els seus Estats membres. La riquesa i diversitat cultural d’Europa són molt importants per desenvolupar l’estil de vida i l’espai comú del projecte de la Unió Europea.
Tot i que les polítiques culturals són una competència dels Estats membres, instem a les principals institucions de la Unió Europea (Parlament, Consell i Comissió Europea), a incorporar la cultura en l’agenda de rellançament del projecte Europeu que és necessari posar en marxa per superar els efectes de la crisi del COVID-19. Cal superar febleses anteriors i donar un nou impuls al projecte de la Unió Europea, en el que la cultura sigui un factor més important.
 La diversitat i la diferència de les respostes de recolzament a la situació de crisi dels sectors de la cultura que s’estan impulsant pels Estats membres ens donen una idea de la necessitat de millorar l’intercanvi de bones pràctiques en la determinació de les prioritats polítiques, el finançament i el desenvolupament de la cultura a nivell Europeu.
Per això proposem que les institucions europees impulsin els Estats membres a treballar en un procés de desenvolupament i de millora dels mecanismes de finançament i suport, incorporant amb més força el caràcter estratègic de la cultura en el projecte de construcció Europea.
 
Punts del manifest:
• La cultura és un dret recollit per la declaració Universal dels Drets Humans, i un bé de primera necessitat que ha d’incorporar-se amb més força en projecte de construcció del projecte Europeu.
• Això comporta que la cultura ha d’estar protegida, impulsada i promocionada, amb uns recursos suficients i adequats a aquesta importància, des dels Estats, però també amb el suport i participació de les institucions europees.
• La cultura hauria d’integrar-se amb major intensitat en els plans estratègics de desenvolupament territorial, social i econòmic, nacionals i d’abast europeu.
• Calen incorporar mesures de “xoc” destinades a injectar recursos en el sectors culturals amb caràcter immediat. Més enllà de l’endeutament per sortir de la crisi caldrà actuar de manera urgent per preservar el teixit cultural, amb especial atenció a la relació entre el sector públic i el privat.
• Són imprescindibles mesures de protecció tant dels artistes, creadors, tècnics i gestors, com de les empreses, entitats i institucions culturals, font de riquesa i treball de moltes persones.
• Cal una major coordinació estratègica de la cultura amb les polítiques econòmiques, educatives, de benestar, desenvolupament i cooperació.
• Cal una gran campanya de comunicació per sensibilitzar la ciutadania europea envers del valor fonamental de la cultura per construir el projecte col•lectiu de convivència i de la necessitat de la seva complicitat per generar una viabilitat dels sectors culturals el més aviat possible.
 • Cal començar a treballar en iniciatives de coordinació que permetin disposar als Estats membres de lleis de Mecenatge, Patrocini i Participació social que segueixin un procés d’homologació europea, i que esdevinguin un veritable estímul per la participació de les persones físiques com jurídiques en el finançament de la cultura.
• Cal posar-se a treballar en l’actualització del marc normatiu dels Estats membres que afecta els sectors de la cultura, aprofitant els potencials reals de la cultura en el desenvolupament estratègic del model econòmic, social i territorial.
• Els sectors de la cultura volem ser considerats tan necessaris com ho hem estat per superar aquest confinament. Ara, però, cal que aquest esforç sigui col•lectiu i d’abast europeu. Només d’aquesta forma podrem aprofitar l’enorme riquesa i diversitat cultural de la Unió Europea en el rellançament del seu projecte de futur.
 
Donen suport a aquest manifest:
Hans-Gert Pöttering / President de la “Former Members of the European Parliament” i Expresident del Parlament Europeu / Alemanya
Enrique Barón / Expresident del Parlament Europeu / President de la Fundació Yehudi Menuhin-Espanya / Madrid
Manuel Cruz / Filòsof i escriptor / Ex president del Senat d’Espanya / Barcelona
Joan Rigol / Exconseller de Cultura i Expresident del Parlament de Catalunya / Barcelona
Doris Pack / Presidenta de la Franco-Germain Foundation for Cultural Cooperation i Expresidenta de la Comissió de Cultura del Parlament Europeu / Alemanya
Catherine Trautmann / Copresidenta de la Franco-German Cultural High Council i Exministra de Cultura de França / França
Hannes Swoboda / President del The International Institut for Peace i Expresident del Grup de Socialistes i Demòcrates del Parlament Europeu / Àustria
Nikolaus Sifounakis / Expresident de la Comissió de Cultura del Parlament Europeu / Grècia
Petra Kammerevert / Diputada del Parlament Europeu. Expresidenta de la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo / Alemanya
Maria Badia / Exvicepresidenta del Grup Socialistes i Demòcrates del Parlament Europeu / Espanya
Segimon Borràs / Editor. President del Cercle de Cultura / Barcelona
Kathrin Deventer /  Secretary General. European Festivals Association / Brussel•les
Diego López Garrido / Vicepresident executiu de la Fundación Alternativas. Exsecretari d’Estat per a la Unió Europea / Madrid
Santiago Fisas / Exmembre de la Comissió de Cultura del Parlament Europeu / Barcelona
Zita Gurmai / Presidenta del Partit Socialista Europeu de Dones i Exmembre del Parlament Europeu / Hongria
Volker Hassemer, Chairperson of the foundation Zukunft / Berlin 
Nele Hertling / Portaveu A Soul For Europe / Berlin 
Daniel Innerarity / Filòsof. Director de l’Institut de Governança Democràtica / País Basc / Espanya
Ulrich Fuchs / Director dels Projectes de l'European Capital of Culture Linz 2009 and Marseille-Provence 2013 / Marsella 
Jaume Lanaspa / President de l’Oficina de Barcelona del Club de Roma / Catalunya / Espanya
Pia Locatelli / Presidenta de la Fondazione A.J. Zaninoni per la Promoció cultural i la formació i Exmembre del Parlament Europeu / Itàlia
Gabriel Magalhâes / Pensador, escriptor i poeta / Portugal
José Manuel Pérez González (Peridis) / Arquitecte i dibuixant / Madrid
Francesc Torralba / Filòsof / Catedràdic d’Ètica / Universitat Ramon Llull / Barcelona
Joan Manuel Tresserras / Exconseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya / Barcelona
Jordi Amat / Filòleg i editor d’El Món de Demà / Barcelona
Teresa Riera / Expresidenta de la Comissió d'Indústria i Investigació del Parlament Europeu / Balears / Espanya
Diana Riba / Membre de la Comissió de Cultura del Parlament Europeu / Barcelona
Andreas Schieder / Diputat al Parlament Europeu / Àustria
Salima Yenbou / Portaveu dels Verds a la Comissió de Cultura del Parlament Europeu / França
Pere Vicens i Rahola / President d'Honor del Cercle de Cultura. Expresident de la Unió Internacional d'Editors i Expresident de la Federació d'Editors Europeus / Barcelona
 
Adhesions inicials:
Jordi Alberich / Empresari / Membre del Cercle de Cultura / Catalunya / Espanya
Ferran Audí / Actor i director de cinema i teatre / Membre de la Junta del Cercle de Cultura / Catalunya / Espanya
Laura Bertran / Directora de Primer punt: Comunicació i estratègia institucional / Membre de la Junta del Cercle de Cultura / Catalunya / Espanya
Airan Berg / Director Artístic del Festival der Regionen / Àustria
Lluís Bonet / Director del Programa de Gestió Cultural de la UB / Membre del Cercle de Cultura / Catalunya / Espanya
Montserrat Bou /Directora general de PROA, Productors Audiovisuals Federats / Membre de la junta del Cercle de Cultura / Catalunya / Espanya
Gemma Carbó / Gestora Cultural / Presidenta de la fundació INTERARTS / Catalunya / Espanya
Martín Carrasco Pedrero / Gestor Cultural i Comissari d’Exposicions / Extremadura / Espanya
Jesús Cimarro / President de l’Academia de las Artes Escénicas de España / Espanya
Santiago Manuel Cuadrado Rodríguez / Gestor Cultural. Diputació Provincial de Badajoz / Extremadura / Espanya
Carles Duarte / Director de la Fundació Institució Cultural del CIC. Ex President del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts / Membre del Cercle de Cultura / Catalunya / Espanya
Paul Dujardin / CEO & Director Artístic de BOZAR, European House for Culture / Brussel·les / Bèlgica
Daniel Fernández / Editor d’EDHASA. President de CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) / Catalunya / Espanya
Jorge Avelino Fernández de León / Gestor Cultural. Membre del patronat de l’Acadèmia Española a Roma / Astúries / Espanya
Jordi Font i Cardona / Gestor cultural i secretari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts / Catalunya / Espanya
Mercè Franquesa / Secretaria General del Cercle d’Economia / Membre de la Junta del Cercle de Cultura / Catalunya / Espanya
Agustín Fructuoso / Artista plàstic / Membre de la junta del Cercle de Cultura / Catalunya / Espanya
Ángel García Carreño / Gestor cultural / Navarra / Espanya
Jordi González / Vicepresident d’Arts i Continguts del grup FOCUS / Membre de la Junta del Cercle de Cultura / Catalunya / Espanya
Beatriz Hernández Gómez / Gestora cultural / Extremadura / Espanya
Belén Latorre / Directora de la Fundació Antigues Caixes Catalanes / Membre de la Junta del Cercle de Cultura / Catalunya / Espanya
Esteve León / Membre de la Junta del Cercle de Cultura / Advocat i Gestor Cultural / Catalunya / Espanya
Felice v. Maltzahn / Zukunft Foundation / Berlin / Alemanya
Miguel Ángel Martín Ramos / Responsable d’Assumptes Europeus  a Brussel•les. Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste / Membre del grup estratègic de A Soul for Europe / Extremadura / Espanya
Alfons Martinell / Director honorífic de la Càtedra Unesco: «Polítiques Culturals i Cooperació» / Membre de la Junta del Cercle de Cultura / Catalunya / Espanya
Daniel Martínez de Obregón / President del Grup Focus / Membre del Cercle de Cultura / Catalunya / Espanya
Rubén Morcillo Calderón / Gestor Cultural. Comissari d’exposicions i espais culturals / Extremadura / Espanya
Juan Carlos Moreno Piñero / Director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste / Extremadura / Espanya
Vinyet Panyella / Presidenta del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts / Membre de la Junta del Cercle de Cultura / Catalunya / Espanya
Jordi Pardo / Director general de la Fundació Pau Casals / Membre de la Junta del Cercle de Cultura / Catalunya / Espanya
Marta Puigderrajols / Gestora Cultural / Membre de la Junta del Cercle de Cultura / Catalunya / Espanya
Fèlix Riera / Editor i director de la Fundació Romea / Membre de la Junta del Cercle de Cultura / Catalunya / Espanya
M. Àngels Torras / Directora dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya / Membre de la Junta del Cercle de Cultura / Catalunya / Espanya
Antoni Vila Casas / President de la Fundació Vila Casas / Membre del Cercle de Cultura / Catalunya / Espanya
 
Noves adhesions
 
Carles Arques Aliaga / Crea360. Tècnic de Projectes Europeus / País Valencià / Espanya
Miguel Atanet / Periodista / Andalusia / Espanya
Nicolas Bertrand / Consultor en cooperació cultural / França
Marta Esteve / Directora general de la Fundació Carulla / Catalunya / Espanya
Víctor Fernández Correas / Periodista i escriptor / Extremadura / Espanya
Diego Ferro / Actor / Madrid / Espanya
Dagmar Grünwald / Gestora cultural / Àustria
Llucià Homs / Consultor cultural, comissari d’exposicions i art advisor / Membre del Cercle de Cultura / Catalunya / Espanya
Antonio Paolo Russo / Universitat Rovira i Virgili / Itàlia
María Jesús Pascual González / Documentalista. Centro de Documentación e Información Europea de Extremadura / Extremadura / Espanya
Antonio Salazar / Actor de cinema i televisió / Madrid / Espanya
Alexandra Savvopoulou / Europe 2021 / Grècia
José Manuel Seda / Actor de cinema, teatre i televisió / Andalusia / Espanya
Elvira Sojli / University of New South Wales / Austràlia
Borut Vojkovic / Turisme, Emprenedoria i Desenvolupament Rural al Municipi de Moravske Toplice / Eslovènia
 
 
Organitzacions promotores de la iniciativa:
Cercle de Cultura - cercledecultura.org
FEAGC - Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Gestión Cultural - feagc.com
ASfE - A Soul for Europe - asoulforeurope.eu 
Fundación Alternativas - fundacionalternativas.org
EFA - European Festivals Association - efa-aef.eu
 
Organizacions i entitats (68)
Acadèmia Catalana de la Música
ACPDC - Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya
ADPCE - Asociación de Directores de Producción Cinematográfica de España 
Àgora Serveis Culturals S.L
Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya
Amics de la UNESCO Barcelona
APAC Associació de Professionals de l'Audiovisual Català
Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía
ASSITEJ España. Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud
Associació Casal Font d'en Fargues
Associació Cultural El Galliner de Manresa (Toc d'espectacles)
Associació d'editors en llengua catalana
Associació El Cor Canta
Associació Musical Windu
BOZAR, European House for Culture
Centre d'Estudis Comarcals del Segrià
Centre Moral i Cultural del Poblenou
CIATRE – Associació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya 
Cluster Audiovisual de Catalunya
Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya
Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo
Coral Font d'en Fargues
CoWorkNexus Project
daniel berdala art shop
Diagnosis Cultural
Editorial Les hores
Esbart Català de Dansaires
Escola Municipal de dansa de Celrà
EtcA - Escola de teatre i circ d'Amposta
FAETEDA - Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza
FEAGC - Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Gestión Cultural 
FECED - Federación estatal de compañías y empresas de danza
Federació Catalana de Societats Musicals
Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya
Federació Pessebres Vivents de Catalunya
FEMA - Federación de Músicos Asociados
Filmcommission Barcelona
Foment del Treball
Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Sèquia
Fundació Antiga Caixa Manlleu
Fundació Antigues Caixes Catalanes
Fundació Ars
Fundació Interarts
Fundació Orfeó Lleidatà
Fundació Pau Casals
Fundació Privada Taller de Músics
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
Fundación Caja de Burgos
Fundación Kreanta
Fundación Premio Convivencia
GEMA - Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua
GGAC - Gremi de Galeries d'Art de Catalunya
Gremi de Llibreters de Catalunya
Innovarte
LiceXballet
Life & Pictures S.L.
Llegir en Català - Associació d'Editorials Independents
Morfema T, SL
PAC - Productors Audiovisuals de Catalunya
PDC - Plataforma en Defensa de la Cultura
PIAF - Productoras Independientes Audiovisuales Federadas
Propostes Artístiques, SL
Trànsit Projectes
TRESC - Comunitat de Cultura
UNIMA - Unión Internacional de la Marioneta Federación España
VEGAP - Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos
 
Noves adhesions
 
Academia de las Artes Escénicas de España
AGADA Distribución
AlgoDiferente Gestión Cultural
Alquibla Teatro
Anabel Veloso Compañía Flamenca
ARC Research & Consultancy
Arte Amanti International Chamber Music Festival
ARTEC -C-LM Asociación de profesionales de la Gestión Cultural de Castilla-La Mancha
Asociación Cultural Lieva
Asociación Internacional de Fotografía InCadaqués
ASOCIACION TE VEO ARTES ESCENICAS PARA LA INFANCIA
Associació Arts al Carrer
ATLANTE Cultura & Teatro
Aye Cultura Social
Centro Culturale Internazionale Luigi Einaudi
Citrum Audiovisual
Fundació Carulla
Fundación Melilla Ciudad Monumental
GCIB Gestors Culturals de les Illes Balears 
GESCULT Cultura Innovación y Desarrollo S. L.
Grupo Puja. Teatro aéreo
Javier Liñera
Kunsthandel Pohlhammer
La Siamesa
L'Om Imprebís
Nacho Vilar Producciones
New Culture Foundation
On the Move
pigeon-bridge
P’LA ARTE
Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V. Itinerario Cultural del Consejo de Europa
Sección Iberoamericana del Ateneo de Madrid
Smart ibérica Impulso Empresarial
Tanttaka Teatroa
Teatre del Mar
The OSB Music SC
Txirene Producciones
una más una
Wonderfeel Festival
 
La informació actualitzada amb les noves adhesions estarà disponible a les pàgines web de les entitats promotores:
cercledecultura.org / feagc.com / asoulforeurope.eu / fundacionalternativas.org / efa-aef.eu
 
 

Manifiesto “¡Más Cultura, Más Europa! Más cultura en el relanzamiento del proyecto de la Unión Europea”

PRESENTACIÓN
La crisis pandémica que estamos viviendo y sus consecuencias sociales y económicas han puesto de relieve la importancia de la cultura para superar la crisis. La cultura se ha mostrado como el espacio más valioso para reencontrar valores como la superación, creatividad, sensibilidad, esfuerzo, solidaridad y diálogo. Pero también nos ha situado ante muchas de las debilidades de los sectores de la cultura y de las artes. Un hecho que tenemos que corregir para aprovechar su fuerza y potencial para el relanzamiento del proyecto de la Unión Europea y la calidad de vida de la ciudadanía.
La diversidad y riqueza cultural de Europa es un elemento fundamental para superar esta profunda crisis que afecta a todos los países, y que implica las responsabilidades de las administraciones locales, regionales, autonómicas, federales y estatales de todos los estados miembros.
La cultura no es un gasto. Es una inversión. Es un ámbito fundamental para la defensa de una forma de vida en la que las personas son la prioridad. La cultura, en sus diversas expresiones, es un elemento esencial del estilo y calidad de vida de los europeos.
Cada Estado miembro tiene retos y circunstancias diferentes. Pero todos los ciudadanos europeos tienen en la cultura un elemento común para la construcción de dignidad, progreso, calidad de vida, y también de desarrollo económico y competitividad.
El objetivo de esta iniciativa, abierta a todos, es crear un estado de opinión e instar a poner en marcha un proceso de diálogo y de actuación liderados desde cada país, pero que pongan en común la necesidad la importancia del papel de las artes y la cultura en el fortalecimiento del proyecto de la Unión Europea, como un proyecto común de paz y seguridad, democracia, progreso y defensa de los derechos humanos.
Las instituciones, entidades, organizaciones, empresas y operadores de las artes y la cultura debemos ofrecer un proceso de diálogo y colaboración con las diferentes administraciones que permita situar la cultura en una posición de mayor centralidad institucional, económica y social.
Esta iniciativa, impulsada desde el Cercle de Cultura de Barcelona, se puso en marcha el 23 de abril, y hoy está encabezada por la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales (Madrid), el proyecto A Soul for Europe (Berlin), la European Festivals Association (Bruselas) y la Fundación Alternativas (Madrid) y cuenta con el apoyo de personalidades vinculadas a la cultura y a las instituciones europeas.
Es una iniciativa abierta que quiere compartir el liderazgo con todas las instituciones, organizaciones y profesionales que quieran adherirse. Se trata de sumar esfuerzos entre todos los sectores de las artes y de la cultura y otros directamente vinculados como la economía creativa, la innovación o el turismo, de cada uno de los países de la Unión Europea. Juntos seremos más fuertes. ¡Más cultura! ¡Más Europa!

MANIFIESTO
Un manifiesto a favor de la cultura como factor estratégico de superación de la crisis del COVID-19, abierto a todas las instituciones, entidades no gubernamentales, empresas, artistas, creadores, intelectuales, técnicos y gestores culturales de todos los Estados miembros de la Unión Europea.
Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cultura es un derecho de todas las personas. En la construcción del proyecto de la Unión Europea, la riqueza y la diversidad de las expresiones culturales son un factor fundamental de dignidad y calidad de vida, y un elemento clave para la creación de desarrollo económico, competitividad y de impulso de la innovación.
Los sectores de la cultura están sufriendo una crisis que no tiene precedentes históricos. Ni durante los conflictos bélicos del siglo XX la actividad cultural europea no había estado tan paralizada como lo está por efecto de la pandemia del COVID-19. Los museos, galerías de arte, bibliotecas, editoriales, teatros, cines, salas de concierto y de baile, festivales, ferias, circos, manifestaciones populares y todo tipo de expresiones y proyectos culturales han sufrido el cierre o la parálisis, con unos efectos importantísimos que amenazan tanto la continuidad de los artistas, creadores, profesionales, empresas, entidades e instituciones, y afectarán gravemente el futuro inmediato de las formas de relación y acceso cultural.
La Unión Europea es un proyecto de paz, seguridad, cooperación y progreso que ha permitido una de las etapas de mayor prosperidad, calidad de vida para el conjunto de la ciudadanía de todos sus Estados miembros. La riqueza y la diversidad cultural de Europa son muy importantes para desarrollar el estilo de vida y el espacio común del proyecto de la Unión Europea.
Aunque las políticas culturales son una competencia de los Estados miembros, instamos a las principales instituciones de la Unión Europea (Parlamento, Consejo y Comisión Europea) a incorporar la cultura en la agenda de relanzamiento del proyecto europeo que es necesario poner en marcha para superar los efectos de la crisis del COVID-19. Hay que superar debilidades anteriores y dar un nuevo impulso al proyecto de la Unión Europea, en el que la cultura sea un factor más importante.
La diversidad y la diferencia de las respuestas de apoyo a la situación de crisis de los sectores de la cultura que están impulsando los Estados miembros nos dan una idea de la necesidad de mejorar el intercambio de buenas prácticas en la determinación de las prioridades políticas, la financiación y el desarrollo de la cultura a nivel europeo.
Por eso, proponemos que las instituciones europeas impulsen a los Estados miembros a trabajar en un proceso de desarrollo y de mejora de los mecanismos de financiación y apoyo incorporando con más fuerza el carácter estratégico de la cultura en el proyecto de construcción europea.    

Puntos del manifiesto:
• La cultura es un derecho recogido por la declaración Universal de los Derechos Humanos, y un bien de primera necesidad que debe incorporarse con más fuerza en proyecto de construcción del proyecto europeo.
• Esto conlleva que la cultura debe estar protegida, impulsada y promocionada con unos recursos suficientes y adecuados a esta importancia, desde los Estados, pero también con el apoyo y participación de las instituciones europeas.
• La cultura debería integrarse con mayor intensidad en los planes estratégicos de desarrollo territorial, social y económico, nacionales y de alcance europeo.
• Son necesarias medidas de "choque" destinadas a inyectar recursos en los sectores culturales con carácter inmediato. Más allá del endeudamiento para salir de la crisis, habrá que actuar de manera urgente para preservar el tejido cultural, con especial atención a la relación entre el sector público y el privado.
• Son imprescindibles medidas de protección tanto para los artistas, creadores, técnicos y gestores, como de las empresas, entidades e instituciones culturales, fuente de riqueza y trabajo de muchas personas.
• Es indispensable una mayor coordinación estratégica de la cultura en las políticas económicas, educativas, de bienestar, desarrollo y cooperación.
• Hay que impulsar una gran campaña de comunicación para sensibilizar a la ciudadanía europea del valor fundamental de la cultura para construir el proyecto colectivo de convivencia y de la necesidad de su complicidad para generar una viabilidad de los sectores culturales lo antes posible.
• Hay que empezar a trabajar en iniciativas de coordinación que permitan disponer en los Estados miembros de leyes de Mecenazgo, Patrocinio y Participación social que sigan un proceso de homologación europea, y que se convierta en un verdadero estímulo para la participación de las personas físicas como jurídicas en la financiación de la cultura.
• Hay que ponerse a trabajar en la actualización del marco normativo de los Estados miembros que afecta a los sectores de la cultura, aprovechando los potenciales reales de la cultura en el desarrollo estratégico del modelo económico, social y territorial.
• Los sectores de la cultura queremos ser considerados tan necesarios como lo hemos sido para superar este confinamiento. Ahora, sin embargo, es necesario que este esfuerzo sea colectivo y de alcance europeo. Sólo de esta forma podremos aprovechar la enorme riqueza y diversidad cultural de la Unión Europea en el relanzamiento de su proyecto de futuro.

Dan soporte a este manifiesto:
Hans-Gert Pöttering / Presidente de la “Former Members of the European Parliament” y Ex Presidente del Parlamento Europeo / Alemania
Enrique Barón / Ex Presidente del Parlamento Europeo / Presidente de la Fundación Yehudi Menuhin España / Madrid
Manuel Cruz / Filósofo y escritor / Ex Presidente del Senado de España / Barcelona
Joan Rigol / Ex consejero de Cultura y Ex Presidente del Parlamento de Cataluña / Barcelona

Doris Pack / Presidenta de la “Franco-Germain Foundation for Cultural Cooperation” y Ex presidenta de la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo / Alemania
Catherine Trautmann / Copresidenta de la Franco-German Cultural High Council y Exministra de Cultura de Francia / Francia
Hannes Swoboda / Presidente del The International Institute for Peace y Ex Presidente del Grupo de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo / Austria
Nikolaus Sifounakis / Expresidente de la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo / Grecia
Petra Kammerevert / Diputada del Parlamento Europeo. Expresidenta de la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo / Alemania
Maria Badia / Exvicepresidenta del Grupo Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo / Cataluña / España
Segimon Borràs / Editor. Presidente del Cercle de Cultura / Barcelona
Kathrin Deventer / Secretaria General de la European Festivals Association / Bruselas
Diego López Garrido / Vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas. Exsecretario de Estado para la Unión Europea / Madrid
Santiago Fisas / Exmiembro de la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo / Barcelona
Zita Gurmai / Presidenta del Partido Socialista Europeo de Mujeres y Exmiembro del Parlamento Europeo / Hungría
Volker Hassemer / Presidente de la Zukunft Foundation / Berlín 
Nele Hertling / Portavoz de A Soul For Europe / Berlín
Daniel Innerarity / Filósofo. Director del Instituto de Gobernanza Democrática / País Vasco / España
Ulrich Fuchs / Director de los proyectos European Capital of Culture Linz 2009 y Marseille-Provence 2013 / Marsella 
Jaume Lanaspa / Presidente de la Oficina de Barcelona del Club de Roma / Cataluña / España
Pia Locatelli / Presidenta de la Fondazione A.J. Zaninoni para la Promoción cultural y la formación y Exmiembro del Parlamento Europeo / Italia
Gabriel Magalhâes / Pensador, escritor y poeta / Portugal
José Manuel Pérez González (Peridis) / Arquitecto y dibujante / Madrid
Francesc Torralba / Filósofo / Catedrático de Ética Universitat Ramon Llull / Barcelona
Joan Manuel Tresserras / Exconsejero de Cultura de la Generalitat de Cataluña / Barcelona
Jordi Amat / Filólogo y editor de El Món de Demà / Barcelona
Teresa Riera / Portavoz del Grupo S&D de la Comisión de Industria del Parlamento Europeo / Baleares / España
Diana Riba / Miembro de la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo / Barcelona
Andreas Schieder / Diputado en el Parlamento Europeo / Austria
Salima Yenbou / Portavoz de los Verdes en la Comisión de Cultura del Parlamento Europeo / Francia
Pere Vicens i Rahola / Presidente de Honor del Cercle de Cultura / Expresidente de la Unión Internacional de Editores / Expresidente de la Federación de Editores Europeos / Barcelona

Jordi Alberich / Empresario / Miembro de la Junta del Cercle de Cultura / Cataluña / España
Ferran Audí / Actor y director de cine y teatro / Miembro de la Junta del Cercle de Cultura / Cataluña / España
Laura Bertran / Directora de Primer punt: Comunicació i estrategia institucional / Miembro de la Junta del Cercle de Cultura / Cataluña / España
Airan Berg / Director Artístico del Festival der Regionen / Austria
Lluís Bonet / Director del Programa de Gestión Cultural de la UB / Miembro del Cercle de Cultura / Cataluña / España
Montserrat Bou / Directora general de PROA, Productors Audiovisuals Federats / Miembro de la Junta del Cercle de Cultura / Cataluña / España
Gemma Carbó / Gestora Cultural / Presidenta de la Fundació INTERARTS / Cataluña / España
Martín Carrasco Pedrero / Gestor Cultural y Comisario de Exposiciones / Extremadura / España
Jesús Cimarro / Presidente de la Academia de las Artes Escénicas de España / España
Santiago Manuel Cuadrado Rodríguez / Gestor Cultural. Diputación Provincial de Badajoz / Extremadura / España
Carles Duarte / Director de la Fundació Institució Cultural del CIC. Ex Presidente del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts / Miembro del Cercle de Cultura / Cataluña / España
Paul Dujardin / CEO & Director Artístico de BOZAR, European House for Culture / Bruselas / Bélgica
Daniel Fernández / Editor de EDHASA. Presidente de CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) / Cataluña / España
Jorge Avelino Fernández de León / Gestor Cultural. Miembro del patronato de la Academia Española en Roma / Asturias / España
Jordi Font i Cardona / Gestor cultural y Secretario del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts / Cataluña / España
Mercè Franquesa / Secretaria General del Cercle d’Economia / Miembro de la Junta del Cercle de Cultura / Cataluña / España
Agustín Fructuoso / Artista plástico / Miembro de la junta del Cercle de Cultura / Cataluña / España
Ángel García Carreño / Gestor cultural / Navarra / España
Jordi González / Vicepresidente de Arte y Contenidos del Grup FOCUS / Miembro de la Junta del Cercle de Cultura / Cataluña / España
Beatriz Hernández Gómez / Gestora cultural / Extremadura / España
Belén Latorre / Directora de la Fundació Antigues Caixes Catalanes / Miembro de la Junta del Cercle de Cultura / Cataluña / España
Esteve León / Abogado y gestor cultural / Miembro de la Junta del Cercle de Cultura / Cataluña / España
Felice v. Maltzahn / Zukunft Foundation / Berlin / Alemania
Miguel Ángel Martín Ramos / Delegado en Bruselas y Responsable en Asuntos Europeos de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste / Miembro del Grupo Estratégico de A Soul for Europe / Extremadura / España
Alfons Martinell / Director honorífico de la Cátedra Unesco: «Políticas Culturales y Cooperación» / Miembro de la Junta del Cercle de Cultura / Cataluña / España
Daniel Martínez de Obregón / Presidente del Grup FOCUS / Miembro del Cercle de Cultura / Cataluña / España
Rubén Morcillo Calderón / Gestor Cultural. Comisario de exposiciones y de espacios culturales / Extremadura / España
Juan Carlos Moreno Piñero / Director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste / Extremadura / España
Vinyet Panyella / Presidenta del CoNCA / Miembro de la Junta Directiva del Cercle de Cultura / Cataluña / España
Jordi Pardo / Director general de la Fundació Pau Casals / Miembro de la Junta del Cercle de Cultura / Cataluña / España
Marta Puigderrajols / Gestora Cultural / Miembro de la Junta del Cercle de Cultura / Cataluña / España
Fèlix Riera / Editor y director de la Fundació Romea / Miembro de la Junta del Cercle de Cultura / Cataluña / España
M. Àngels Torras / Directora dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura de la Generalitat de Cataluña / Miembro de la Junta del Cercle de Cultura / Cataluña / España
Antoni Vila Casas / Presidente de la Fundació Vila Casas / Miembro del Cercle de Cultura / Cataluña / España

Nuevas adhesiones:
Pablo Álvarez de Eulate González / Coordinador de Música y del Área de Programación de Acción Cultural Española AC/E / España
Carles Arques Aliaga / Crea360. Técnico de Proyectos Europeos / Comunidad Valenciana / España
Miguel Atanet / Periodista / Andalucía / España
Nicolas Bertrand / Consultor en cooperación cultural / Francia
Marta Esteve / Directora General de la Fundació Carulla / Cataluña / España
Víctor Fernández Correas / Periodista y escritor / Extremadura / España
Diego Ferro / Actor / Madrid / España
Julio Guinea Bonillo / Profesor de Derecho de la UE y Coordinador del Máster UE-China URJC y Coordinador del Grupo de trabajo Democracia de la Universidad Rey Juan Carlos / España
Dagmar Grünwald / Gestora Cultural / Austria
Llucià Homs / Consultor Cultural, comisario de exposiciones y art advisor / Miembro del Cercle de Cultura / Cataluña / España
Virginia Luque Gallegos / Consultoría y Formación en Gestión Cultural / España
Antonio Paolo Russo / Universitat Rovira i Virgili / Italia
María Jesús Pascual González / Documentalista. Centro de Documentación e Información Europea de Extremadura / Extremadura / España
Antonio Salazar / Actor de cine y televisión / Madrid / España
Alexandra Savvopoulou / Europe 2021 / Grecia
José Manuel Seda / Actor de cine, teatro y televisión / Andalucía / España
Silvana Navarro-Hoyos / ICCIRA - International Cultural and Creative Industries Regulatory Authority / Colombia
Elvira Sojli / University of New South Wales / Australia
Borut Vojkovic / Turismo, Emprendeduría y Desarrollo Rural en el Municipio de Moravske Toplice / Eslovènia

Organizaciones promotoras de la iniciativa:
Cercle de Cultura - cercledecultura.org
FEAGC - Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Gestión Cultural - feagc.com
ASfE - A Soul for Europe - asoulforeurope.eu 
Fundación Alternativas - fundacionalternativas.org
EFA - European Festivals Association - efa-aef.eu


Organizaciones y entidades (68):
Acadèmia Catalana de la Música
ACPDC - Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya
ADPCE - Asociación de Directores de Producción Cinematográfica de España
Âgora Sevreis Culturals S.L
Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya
Amics de la UNESCO Barcelona
APAC Associació de Professionals de l'Audiovisual Català
APGCC Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya
Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía
ASSITEJ España. Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud
Associació Casal Font d'en Fargues
Associació Cultural El Galliner de Manresa (Toc d'espectacles)
Associació d'editors en llengua catalana
Associació El Cor Canta
Associació Musical Windu
BOZAR, European House for Culture
Centre d'Estudis Comarcals del Segrià
Centre Moral i Cultural del Poblenou
CIATRE – Associació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya 
Cluster Audiovisual de Catalunya
Col•legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya
Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo
Coral Font d'en Fargues
CoWorkNexus Project
daniel berdala art shop
Diagnosis Cultural
Editorial Les hores
Esbart Català de Dansaires
Escola Municipal de dansa de Celrà
EtcA - Escola de teatre i circ d'Amposta
FAETEDA - Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza
FEAGC - Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Gestión Cultural 
FECED - Federación estatal de compañías y empresas de danza
Federació Catalana de Societats Musicals
Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya
Federació Pessebres Vivents de Catalunya
FEMA - Federación de Músicos Asociados
Filmcommission Barcelona
Foment del Treball
Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Sèquia
Fundació Antiga Caixa Manlleu
Fundació Antigues Caixes Catalanes
Fundació Ars
Fundació Interarts
Fundació Orfeó Lleidatà
Fundació Pau Casals
Fundació Privada Taller de Músics
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
Fundación Caja de Burgos
Fundación Kreanta
Fundación Premio Convivencia
GEMA - Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua
GGAC - Gremi de Galeries d'Art de Catalunya
Gremi de Llibreters de Catalunya
Innovarte
LiceXballet
Life & Pictures S.L.
Llegir en Català - Associació d'Editorials Independents
Morfema T, SL
PAC - Productors Audiovisuals de Catalunya
PDC - Plataforma en Defensa de la Cultura
PIAF - Productoras Independientes Audiovisuales Federadas
PROA - Productors Audiovisuals Federats
Propostes Artístiques, SL
Trànsit Projectes
TRESC - Comunitat de Cultura
UNIMA - Unión Internacional de la Marioneta Federación España
VEGAP - Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos

Nuevas adhesiones (52):
Academia de las Artes Escénicas de España
AGADA Distribución
AlgoDiferente Gestión Cultural
Alquibla Teatro
Anabel Veloso Compañía Flamenca
ARC Research & Consultancy
Arte Amanti International Chamber Music Festival
ARTEC -C-LM Asociación de profesionales de la Gestión Cultural de Castilla-La Mancha
Asociación Cultural Lieva
Asociación Internacional de Fotografía InCadaqués
ASOCIACION TE VEO ARTES ESCENICAS PARA LA INFANCIA
Associació Arts al Carrer
Associació LIVEMEDIA
ATLANTE Cultura & Teatro
Aye Cultura Social
Centro Culturale Internazionale Luigi Einaudi
CID-N Red de Desarrollo de Inteligencia Colectiva
Citrum Audiovisual
Coperfield for Social Good
Creative association "Fish Eye"
Fundació Arqueològica Clos
Fundació Carulla
Fundació Catalunya Cultura
Fundación Melilla Ciudad Monumental
Galeria Espiral
GCIB Gestors Culturals de les Illes Balears 
GESCULT Cultura Innovación y Desarrollo S. L.
Grupo Puja. Teatro aéreo
Italia Nostra Onlus
Javier Liñera
Kunsthandel Pohlhammer
La meva
La Siamesa
Last Tour
L'Om Imprebís
Nacho Vilar Producciones
New Culture Foundation
On the Move
pigeon-bridge
P’LA ARTE
Red de Cooperación de las Rutas del Emperador Carlos V. Itinerario Cultural del Consejo de Europa
Sección Iberoamericana del Ateneo de Madrid
Smart ibérica Impulso Empresarial
Tanttaka Teatroa
Teatre del Mar
Teaviva Teatro Social Artesano
The OSB Music SC
Txirene Producciones
Ulapé Teatro
una más una
Wayra Plataforma Musical Ecuador
Wonderfeel Festival

La información actualizada con las nuevas adhesiones estará disponible en las páginas web de las entidades promotoras:
cercledecultura.org / feagc.com / asoulforeurope.eu / fundacionalternativas.org / efa-aef.eu

Formulario para la adhesión de creadores, professionales, instituciones, empresas y entitades del mundo de la cultura (clicar sobre el texto anterior)