Categories
Notícies

El futur del llibre a l’era digital

Barcelona acull la fira internacional Liber 2016. Coincidint amb aquest gran esdeveniment del món editorial català, espanyol i llatinoamericà, destaquem dos recents reflexions sobre el present i futur del món de llibre a l’era digital, que incideixen en temes clau com la propietat intel·lectual o el debat entre el llibre imprès i l’electrònic. El primer article, signat per dos dels principals responsables de la Unió Internacional d’Editors, José Borguino i Ben Steward, defensa que el dret d’autor constitueix alhora el fonament i el motor de un ecosistema mundial, social, cultural i econòmic, que impregna el conjunt de l’esfera humana. En aquest sentit, els autors adverteixen de canvis legislatius sobre la propietat intel·lectual (PI) alhora d’adaptar-se a l’entorn digital que han comportat efectes molt negatius a la indústria editorial, com és el cas dels canvis normatius del dret d’autor adoptats pel Canadà el 2012. A més de fer una defensa aferrissada de la PI, l’article analitza 6 iniciatives exitoses dins el món digital que obren noves perspectives a la indústria editorial i de connexió més estreta entre lectors i autors. El podreu llegir íntegre en aquest enllaç (pàgines 34 a 38): http://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/es/pdf/2016/wipo_pub_121_2016_03.pdf El segon article, de la sociòloga Brenda Navarro, reflexiona sobre la sostenibilitat de la creació literària, entenent que aquesta depèn de des diverses formes de relacionar-nos amb les noves tecnologies i el mercat editorial, i no del suport que la contingui. En aquest sentit, l’autora afirma que la discussió entre les editorials en paper i les digitals amaga el que és realment important que és adreçar-se al lector i preguntar-se qui és, i com i perquè llegeix una obra escrita. En aquest sentit, Navarro apunta noves formes de consum dl llibre, tot afirmant que el nou ecosistema digital obliga a creadors i editorials a ser més creatius, tant des d’una òptica literària com empresarial. Podreu llegir el text d’aquest article en aquest enllaç: https://telos.fundaciontelefonica.com/url-direct/pdf-generator?tipoContenido=articuloTelos&idContenido=2016071314520001&idioma=es