Categories
Opinió

Quins beneficis obtenen les ciutats en ajudar a créixer la indústria musical?

Reproduïm un article publicat per l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual  sobre els grans beneficis socials, culturals i econòmics que genera l’ecosistema musical, en el que s’analitza les experiències de ciutats com Londres, Nashville,Toronto, Melbourne, Settle, Memphis o Bogotà, per esdevenir “ciutats de la música”, és a dir ciutats que recolzen un desenvolupament dinàmic de l’economia musical. L’anàlisi i propostes d’aquest article no són només d’interès per al sector musical, sinó també per a la resta d’indústries creatives, alhora de repensar les sinergies entre ciutat i cultura.