Categories
Opinió

Comunitat Mèdia: un pas endavant per la innovació en les indústries culturals i creatives

Xavier Cubeles, membre d’Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya, descriu en aquest article l’impacte que suposarà la posada en marxa de la Comunitat RIS3CAT MEDIA per al sector cultural i creatiu català, a partir dels vuit projectes que desenvoluparan noves oportunitats de producció, difusió i consum culturals, amb una inversió de prop de 14 milions d’euros. Uns projectes que comptaran amb la implicació directa de 34 empreses, entitats i institucions de les indústries creatives i d’organitzacions vinculades amb la R+D+I del país.

Xavier Cubeles, membre d’Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya, descriu en aquest article l’impacte que suposarà la posada en marxa de la Comunitat RIS3CAT MEDIA per al sector cultural i creatiu català, a partir de vuit projectes que desenvoluparan noves oportunitats de producció, difusió i consum culturals, amb una inversió de prop de 14 milions d’euros. Uns projectes que comptaran amb la implicació directa de 34 empreses, entitats i institucions de les indústries creatives i d’organitzacions vinculades amb la R+D+I del país. Els vincles entre cultura, ciència, creativitat i tecnologia incideixen de manera decisiva en el desenvolupament social i econòmic. Sobretot, i de manera ben intensa, en moments de canvi com els actuals.  Això no és una novetat. La història de Catalunya proporciona casos il·lustratius en aquest sentit com la creació de l’Escola Gratuïta del Disseny als inicis de la revolució industrial. Aquesta iniciativa va ser impulsada per la Junta de Comerç de Barcelona amb la finalitat de formar els dibuixants que demandava la indústria tèxtil emergent al segle XVIII. Amb la seva evolució, l’escola esdevindria el primer centre de Barcelona on es pogué aprendre arquitectura, i també el lloc on hi estudiarien algunes de les figures més representatives del món de les arts i del disseny de Catalunya. L’Escola encara existeix i és coneguda pel nom de l’edifici on aquesta s’allotjà originàriament: l’Escola Llotja. En el marc de la denominada quarta revolució industrial, som novament en una etapa en la qual cal treballar amb encert i coordinadament per mantenir i reforçar el posicionament de Catalunya com a territori d’innovació, amb Barcelona al capdavant com a capital reconeguda internacionalment. En aquesta nova onada de canvi, les indústries culturals i creatives (ICC) ocupen un lloc clau donat el seu potencial d’innovació en l’economia, la societat i la cultura. El reconeixement d’aquest rol de les ICC s’evidencia, entre altres, amb la seva inclusió dins dels set àmbits sectorials líder de l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent RIS3 de Catalunya (la RIS3CAT), formulada fa uns anys a requeriment de la Unió Europea. Com és sabut, aquesta estratègia se sustenta en la identificació dels àmbits sectorials de cada territori que tenen uns coneixements, capacitats i recursos amb un major potencial de desenvolupament, per als quals s’impulsen estratègies especialitzades d’innovació. L’acreditació i finançament de la Comunitat RIS3CAT MEDIA és un pas endavant en el desplegament d’aquesta estratègia, ja que suposa reconèixer un pla d’actuacions específic en recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) per a les ICC. D’aquesta manera i per primera vegada, aquestes activitats queden incloses específicament en les polítiques d’innovació empresarial de Catalunya amb una agenda pròpia, junt amb altres sectors capdavanters de la seva economia com les indústries de la salut i ciències de la vida, de l’alimentació, de la química, de l’energia i recursos, dels sistemes industrials, de la mobilitat sostenible o del disseny. En tots aquests àmbits la innovació està al centre de les respectives estratègies de desenvolupament, i s’hi han constituït Comunitats RIS3CAT els darrers anys. La confluència de ciència, tecnologia i creativitat en els projectes de la Comunitat Mèdia pot contribuir a una conversió més eficient del coneixement en nous productes, tot generant noves oportunitats per a les empreses, afavorint el creixement econòmic o millorant el benestar col·lectiu. Per a fer-ho, es preveu treballar complementàriament en dos sentits. Per un costat, potenciant el paper del coneixement científic i tecnològic en les ICC junt amb la creativitat, per tal de promoure aquestes activitats. Per un altre costat, reforçant el paper de la creativitat com factor clau d’innovació en la resta d’activitats econòmiques de Catalunya junt amb el coneixement científic i tecnològic, i amb les ICC com a motor per a fer-ho.