Categories
Notícies

Un llibre de la UV analitza les polítiques culturals a l’Estat espanyol dels darrers 30 anys

Divendres 18 de març a les 6 de la tarda, a la seu del Centre d’Estudis i Recursos Culturals (Pati Manning, carrer Montalegre, 7) es presentarà el llibre “Treinta años de políticas culturales en España”. Un dels seus autors, Joaquim Rius-Ulldemolins, professor de la Universitat de València, ha escrit aquesta breu ressenya per al Cercle de Cultura que llegireu sota d’aquest paràgraf. Les polítiques culturals s’han convertit a l’Estat espanyol, des de la recuperació de la democràcia, en un element clau en la configuració dels agents del sistema polític, en el desenvolupament territorial, en la generació de noves pràctiques d’oci i consum i en la construcció d’identitats col·lectives. No obstant això, l’atenció dedicada a aquesta temàtica per part dels investigadors es trobava fins ara dispersa i sense sistematitzar. Joaquim Rius-Ulldemolins i Juan Arturo Rubio, investigadors en polítiques culturals i els editors d’aquest llibre, han articulat les contribucions dels principals especialistes en aquesta temàtica, que pretén així cobrir aquest buit i establir un balanç pioner dels més de trenta anys de polítiques culturals a l’Estat espanyol. D’aquesta manera, el llibre es focalitza en analitzar el nucli de la política cultural (els sectors culturals, les indústries i les institucions culturals), atenent alhora les seves diferents dimensions, la diversitat d’agents en el qual hi participen i els diferents sectors d’intervenció de la política cultural (com els sectors culturals, el patrimoni, els museus, les festes, els festivals o el turisme). Finalment, s’aborda la influència del marc polític i institucional, els factors identitaris i el context internacional com a factors que condicionen la política cultural i expliquen la seva evolució.  

Categories
Opinió

Barcelona, Ciutat Literària

El mes de desembre de 1995 la UNESCO va establir el 23 d’abril de cada any com a Dia Mundial del Llibre, reconeixent la iniciativa i l’origen català d’aquesta celebració. Ara, Barcelona acaba de ser declarada Ciutat Literària de la UNESCO. Tot encaixa! No ens ha d’estranyar que qualsevol observador reconegui en Barcelona i Catalunya un país i una capital de la literatura i del llibre referents a nivell internacional. Sant Jordi, MonLlibre, Festival Internacional de Poesia, Kosmopolis, Setmana del Llibre en Català, Setmana Negra,… premis Planeta, Nadal, Herralde, Sant Jordi, Biblioteca Breve,… La xarxa de biblioteques. Barcelona és tot l’any una festa de la literatura. I les editorials catalanes facturen el 83% de la literatura que es publica a Espanya. Ara el que cal es que ens ho creguem i siguem perseverants, aprofitant aquesta nova oportunitat que ens ofereix la UNESCO per consolidar el posicionament i avançar n la projecció internacional de la nostra literatura i la indústria editorial.