Categories
Notícies

Declaració del Cercle de Cultura

La junta Directiva del Cercle de Cultura manifesta la seva indignació davant la contraproduent manera d’actuar dels poders públics i exigeix que imperi el bon sentit, el diàleg, la convivència, i el respecte a la dignitat de les persones, a les institucions i als principis bàsics de la democràcia.

La junta Directiva del Cercle de Cultura, que té com a un dels seus objectius ésser un espai de diàleg en l’àmbit de la cultura, contribuint a construir espais comuns de trobada en els àmbits hispànic, europeu i internacional, manifesta la seva indignació davant la contraproduent manera d’actuar dels poders públics i exigeix que imperi el bon sentit, el diàleg, la convivència, i el respecte a la dignitat de les persones, a les institucions i als principis bàsics de la democràcia. Barcelona, 21 de setembre 2017.