Categories
Notícies

El Fòrum Cultura 2020 es presenta a l’assemblea general del Cercle de Cultura

Es presenta a l’assemblea general del Cercle de Cultura el Fòrum Cultura 2020, un fòrum de reflexió i debat sobre els elements estructurals del sistema cultural de Catalunya.

Dijous 19 de maig, el Cercle de Cultura celebrarà la seva assemblea general, on es presentarà als seus socis i sòcies el fòrum Cultura 2020; un fòrum que vol esdevenir un gran fòrum de reflexió i debat sobre els elements estructural del sistema cultural de Catalunya. La junta del Cercle de Cultura ha decidit crear i impulsar, sota el lideratge de l’entitat, un fòrum de reflexió de debat estable, durant el 2016 i 2017, sobre els grans temes de l’acció cultural a Catalunya, per tal d’incidir en la formulació de polítiques culturals des de la perspectiva dels agents culturals. El Cercle de Cultura considera que la situació actual de la cultura és preocupant per la baixa percepció social del seu valor públics, per la pèrdua de centralitat, tant en l’acció governamental com en el discurs de la majoria de formacions polítiques, i per la manca d’un discurs i una estratègia compartida a nivell de sector; problemàtiques a les quals el fòrum Cultura 2020 voldrà donar-hi resposta. Cal recordar que durant les darreres setmanes, aquest fòrum ha estat presentat a diverses entitats, com l’Ateneu Barcelonès.