Comissions de treball

Comissions de treball

Comissió de Comunicació:

Marta Puigderrajols (coordinadora i membre de la junta directiva)

Belén Latorre (sòcia i membre de la junta directiva)

Joan Safont (soci)

Jordi Montaña (soci i membre de la junta directiva)

Comissió del “Baròmetre de la Cultura”:

Alfons Martinell (coordinador i membre de la junta directiva)

Esteve León (soci i membre de la junta directiva)

Pau Carrió (soci i membre de la junta directiva)

Ricardo Klein (soci)

Antoni Laporte (soci)

Comissió de programació d’activitats i projectes:

Jordi González (coordinador i membre de la junta directiva)

Segimon Borràs (soci i membre de la junta directiva)

Laura Bertran (sòcia i membre de la junta directiva)

Eva Faustino (sòcia i membre de la junta directiva)

Marta Puigderrajols (sòcia i membre de la junta directiva)

Pep Morella (soci)

Agustí Fructuoso (soci i membre de la junta directiva)

Comissió d’Economia:

Montserrat Bou (coordinadora i membre de la junta directiva)

Agustí Fructuoso (soci i membre de la junta directiva)

Miquel Àngel Barrabia (soci i membre de la junta directiva)

Eva Faustino (sòcia i membre de la junta directiva)

Jordi González (soci i membre de la junta directiva)

Segimon Borràs (soci i membre de la junta directiva)

Comissió de socis i empreses col·laboradores:

M. Àngels Torras (coordinadora i membre de la junta directiva)

Miquel Àngel Barrabia (soci i membre de la junta directiva)

Montserrat Antolí (sòcia)

Comissió de manifestos i declaracions:

Esteve León (coordinador ii membre de la junta directiva)

M. Àngels Torras (sòcia i membre de la junta directiva)

Jordi Pardo (soci i membre de la junta directiva)

Llucià Homs (soci)

Comissió Territorial:

Jaume Colomer (coordinador i membre de la junta directiva)

Carme Fenoll (sòcia i membre de la junta directiva)