post11
Actualitat

Recentment, la màxima autoritat judicial de la UE (TSJUE) va suspendre la normativa espanyola sobre la compensació per còpia privada (canon digital). L'artista i expert informàtic Jaron Lanier va ser protagonista de la conferencia sobre el mercat mundial de continguts digitals. Reproduïm l'entrevista que li van fer per l'ocasió, en la que fa una aferrissada defensa de la propietat intel·lectual i adverteix sobre els perills de la cultura gratuïta.

post11
Actualitat

Enguany, el dia mundial de la propietat intel·lectual, que des de fa setze anys se celebra el 26 d'abril, porta com a lema "creativitat digital: reinventar la cultura". Una diada que ha vingut precedida per una jornada internacional dedicada al present i futur dels continguts digitals, en el que s'ha destacat la importància de defensar la propietat intel·lectual per a la sostenibilitat econòmica de la cultura i les seves indústries.

post11
Opinió

Reproduïm un article publicat per l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual  sobre els grans beneficis socials, culturals i econòmics que genera l'ecosistema musical, en el que s'analitza les experiències de ciutats com Londres, Nashville,Toronto, Melbourne, Settle, Memphis o Bogotà, per esdevenir "ciutats de la música", és a dir ciutats que recolzen un desenvolupament dinàmic de l'economia musical. L'anàlisi i propostes d'aquest article no són només d'interès per al sector musical, sinó també per a la resta d'indústries creatives, alhora de repensar les sinergies entre ciutat i cultura.